Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valerie Stadler Jacobsen stipendfond

Dette er en stipendordning tilknyttet samisk språk ved UiT Norges arktiske universitet. Stipendfondet er opprettet til minne om Valerie Stadler Jacobsen, etter ønske fra hennes ektemann Terje Johan Jacobsen. Senter for samiske studier forvalter ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er mandag 1. april 2019 kl 23:59.

Formålet med Valerie Stadler Jacobsen stipendfond

Stipendordningen er et stimuleringstiltak for å få flere studenter til aktivt å bruke samisk i sine studier, slik at det blir til nytte for det arbeidet de skal inn i. Prosjekter tilknyttet revitalisering av samiske språk kan også støttes.

Hvem kan søke?

Studenter på alle nivå som arbeider med samisk språk i tilknytning til sine studier, jf. formålet, kan søke om stipend fra Valerie Stadler Jacobsen stipendfond.

Stipendets størrelse

Det tildeles inntil to stipend à 10 000 kr hvert år. 

Hvordan søker du?

Du søker støtte på eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde en begrunnelse på hvordan søknaden faller inn under formålet for stipendet (1 side).  Søknaden sendes elektronisk på e-post til postmottak@sami.uit.no

Vedlegg til søknaden

Kun vedlegg med relevans for prosjektet skal følge søknaden.

Retningslinjer for stipendordningen

Det finnes egne retningslinjer for stipendfondet.

Kontaktperson

Hildegunn Bruland, hildegunn.bruland(a)uit.no, tlf 77 64 55 35

Berit Nystad Eskonsipo, berit.nystad.eskonsipo(a)uit.no, tlf 77 64 57 45
Ansvarlig for siden: Berit Merete Nystad Eskonsipo
Sist oppdatert: 14.03.2019 13:45