Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategimidler ved Senter for samiske studier

Forsker du på samiske eller urfolksrelaterte tema? Søk strategimidler fra Senter for samiske studier. Vi prioriterer deg som er på mastergrads- og doktorgradsnivå!

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er mandag 1. april 2019 kl 23:59.

Hvem kan søke?

Alle mastergrads- og doktorgradsstudenter ved UiT Norges arktiske universitet innen samisk og urfolksrelatert forskning inviteres til å søke om midler til sine prosjekter.

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke støtte til delvis dekning av utgifter til

  • Arkivstudier
  • Feltarbeid
  • Presentasjon av egne forskningsprosjekter på konferanser
  • Prosjektutvikling (for studenter som har gjort ferdig mastergrad/hovedfag, som ønsker å søke på en PhD-stilling)

Hvordan søker du?

Du søker støtte på eget søknadsskjema. Søknaden sendes elektronisk på e-post til postmottak@sami.uit.no

Vedlegg til søknaden

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • En kort prosjektomtale på 1-2 sider (maks. 1200 ord). I denne prosjektomtalen beskrives blant annet prosjektets samisk- og/eller urfolksrelevans.
  • Uttalelse fra veileder (gjelder både mastergrad- og doktorgradsstudenter)
  • Budsjett
  • Framdriftsplan

Retningslinger

Kontaktperson

Hildegunn Bruland, hildegunn.bruland(a)uit.no, tlf 77 64 55 35
Ansvarlig for siden: Berit Merete Nystad Eskonsipo
Sist oppdatert: 14.03.2019 15:17