Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Karriereintervju - Dokumentasjonsvitenskap

Her er en presentasjon av noen av universitetets tidligere studenter og deres karriere etter endte studier.


Ann Kristin Balto

kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Polarinstitutt

 

"Jeg elsker å jobbe med bilder, og kombinert med et spennende faglig innhold er dette en perfekt stilling for meg."

 

Hvilken utdanningsbakgrunn har du?
Jeg har mellomfag (1,5 år) i engelsk, historie og dokumentasjonsvitenskap, i tillegg til et grunnfag i statsvitenskap fra universitetet i Tromsø. 

Hvordan har utdannelsen hjulpet deg i arbeidslivet?
Jeg benyttet meg aktivt av muligheten til å skaffe meg relevant erfaring fra arbeidslivet i oppgavene jeg fikk på studiet. Jeg peilet meg inn på NRK siden jeg kunne tenkt meg å jobbe der, og spurte om jeg kunne gjøre en oppgave knyttet til serien "Du skal høre mye". Vi var en gruppe på tre studenter som definerte det ferdige programmet som et dokument, og vi fikk lov til å følge hele produksjonen fra notater og tidsplan til ferdig program. Erfaringen fra dette prosjektet hjalp meg å få et vikariat i NRK senere, og det vikariatet hjalp meg å få stillingen jeg har nå.

Hva la de vekt på når de ansatte deg ved Norsk Polarinstitutt?
Erfaringen jeg hadde fra NRK var veldig relevant, og i tillegg hadde jeg fagkombinasjoner som passet godt inn i profilen til Norsk Polarinstitutt. Jeg ble i utgangspunktet ansatt som bildearkivar med ansvar for det historiske bildearkivet på instituttet, så dokumentasjonsvitenskap var selvfølgelig viktig. I tillegg la de vekt på engelsk siden mye av kommunikasjonen på instituttet foregår på engelsk, og mange utenlandske forlag og tv-selskap tar kontakt. Jeg hadde også fordypning i polarhistorie, noe som gjorde at jeg hadde god faglig innsikt i polare problemstillinger.

Hvordan er en typisk dag på jobb for deg?
Det er veldig variert, noen dager er kontordager der jeg svarer på henvendelser og sjekker opp ting, mens andre dager er det mye farting med å lage utstillinger og arrangementer. Akkurat nå jobber jeg med en utstilling om klimaendringer som skal åpnes på Polaria til høsten. På sikt blir jeg å bruke deler av tida mi på et prosjekt om polarpolitikk i samarbeid med universitetet der jeg er bilderedaktør for en bok om temaet. I løpet av disse årene på Polarinstituttet har jeg fått vært med på tokt rundt Svalbard flere ganger for å fotografere, og jeg blir fortsatt like glad hver gang jeg får være med. Jeg elsker å jobbe med bilder, og kombinert med et spennende faglig innhold er dette en perfekt stilling for meg.

Har du noen tips til andre studenter som vil ha samme type jobb?
Jeg tror absolutt at studier i dokumentasjonsvitenskap er nøkkelen inn til slike stillinger. I studietida vil jeg anbefale å peile seg inn på bedrifter man kunne tenkt seg å jobbe i, og spørre de om å få gjøre prosjekt der. Den lille erfaringen der kan være svært verdifull senere. Jeg og en medstudent gjorde for eksempel et prosjekt om synligheten til samisk litteratur på biblioteker, og i etterkant fikk vi betalt oppdrag fra fylkeskommunen om å oppdatere nettsider om samisk litteratur og kultur. Det er mange muligheter til å skaffe seg relevant erfaring underveis om man bare er aktiv og tar kontakt.

Intervju: Aslaug Aarsæther, 2013.
Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 16.03.2015 13:25