Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Lektorutdanning trinn 8–13 ved UiT

Velkommen til nettstedet for lektorutdanning trinn 8-13 ved UiT Norges arktiske universitet. På denne sida kan du finne informasjon om mange ulike sider ved utdanninga som du kanskje lurer på. Sida er under oppbygging og om det er ting du tenker bør med, ta kontakt med administrativ koordinator Trine Lise Larsen.

 

Lektorutdanninga er et av UiT Norges arktiske universitets største studieprogram. Lektorstudentene studerer ved fire fakultet, ti institutt og de kan velge blant mange fagkombinasjoner i realfag, språk- og samfunnsfag.

Har du noen spørsmål du ikke får svar på her, er det bare å kontakte en av kontaktpersonene på utdanninga.
Ansvarlig for siden: Trine Lise Larsen
Sist oppdatert: 09.05.2019 14:44