Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Filmressurser

Her vil vi legge ut egenproduserte filmer og filmer fra andre om tema som kan være nyttige til bruk for deg som fagperson. Enten i klasserommet, på arbeidsmøtet, under veiledning, på foreldremøtet, samtaler eller andre arenaer.

 • De Utrolige Årene ved Oddbjørn Løndal. Produsert av REsult på UiT Norges arktiske univeristet.
 • Å vokse opp i fosterhjem Produsert for: RKBU Nord Om: To ungdommer forteller om oppvekst i fosterhjem, professor Amy Holtan forteller om forskningen på dette feltet.

 • Å snakke om vanskelige ting er lettere enn du tror Produsert for: RKBU Nord Om: Barn som pårørende, førsteamanuensis Charlotte Reedtz forteller hvordan barn kan oppleve dette.

 • Når mamma eller pappa er psykisk syk Produsert for: Helsefak Om: Førsteamanuensis Charlotte Reedtz om temaet et barn som pårørende

 • Alex og Saras hverdag Produsert for: Bufdir Om: To filmer som brukes av barnevernet for å fortelle barn i grunnskolen om barnevernet. Handler om to barn som lever med belastninger hjemme.

 • Hvem kan hjelpe Jesper?  Produsert for: Voksne for Barn Om: Hvordan se et barn som har det vanskelig 

 • Voksne skaper vennskap Produsert for: Utdanningsdirektoratet Om: å skape vennskap, forebygge mobbing

 • Familieråd Produsert for: Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Om: Hvordan arrangere familieråd

 • Film om Barneombudet Produsert for: Barneombudet

 • Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei Produsert for: Bufdir Om: Kampanjefilm for å skaffe fosterhjem 

 • Like or not- Psykologisk førstehjelp. Produsert for: RKBU Vest, Uni Helse, Uni Research Om: En film om hvordan du kan bruke hjelpsomme tanker for å bli mer robust følelsesmessig.

 • Å prøve og feile Psykologisk førstehjelp. Produsert for: RKBU Vest, Uni Helse, Uni Research Om: En film om hvordan du kan bruke hjelpsomme tanker for å bli mer robust følelsesmessig.

 • Frykt og røde og grønne tanker Psykologisk førstehjelp. Produsert for: RKBU Vest, Uni Helse, Uni Research Om: RKBU Vest, Uni Helse, Uni Research  

 • Master i barnevern Reklamefilm for Master i barnevern. Produsert for: RKBU Nord.

 • Skilsmisser Mange filmer om barn med skilte foreldre. Produsert for: Nrk Super

 • Rammeplan-  Utdanningsdirektoratets film er laget for å gi inspirasjon til arbeidet med den nye rammeplanen. Rammeplanen skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for alle i barnehagen.

 • "Snakk med meg"   Om å snakke med barn. Produsert av Barne- og likestillingsdepartementet.  

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 19.11.2018 10:18