Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT)

RKBU Nord tilbyr to ulike videreutdanninger innenfor Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

 

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten (HEL- 6308) er rettet mot ansatte i kommunale tjenester som skal kunne gi barn og unge rask psykisk hjelp før problemene har blitt for store. Utdanningen går over tre semestre. Studiet gir 30 studiepoeng. Opptak vår 2019, oppstart høst 2019.

Studiested: Bodø
Eksamenssted: Tromsø

 

Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (HEL-6307) er rettet mot ansatte i spesialisthelsetjenesten som ønsker klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med ulike psykiske problemer. Utdanningen går over fem semestre. Studiet gir 60 studiepoeng. Opptak vår 2020. 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 16.10.2019 13:50

 

For mer info kontakt:

 

Førstekonsulent
Kjærsti S. Magnussen