Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Legeutdanningen i Finnmark - Finnmarksmodellen

Høsten 2018 startet UiT Norges arktiske universitet opp med et regionalisert studietilbud i Finnmark for de to avsluttende årene av legestudiet. Finnmarksmodellen har samme læringsmål som Tromsø og Bodø, men har i tillegg vektlagt temaene akuttmedisin, kulturforståelse og pasientforløp & samhandling,  
 

Fra og med høsten 2018 er Finnmark klar til å ta imot 12 studenter på hvert av de to siste årene.

6 studenter er i gang med sitt 6. studieår, 12 studenter har sitt 5.studieår med praksis i Finnmark.

Trives de i Finnmark? Vi lar studentenes videoinnslag til juleballet 2018 tale for seg.

6. studieår får studentene sin undervisning i Alta, Hammerfest og Karasjok, med Hammerfest som hovedbase. 5.årsstudentene får sin praksis på de samme lærestedene.

2017 var et pilot-år med fire 6.årsstudenter. De ble uteksaminert våren 2018.

Pilotkullet MK-12

I begynnelsen av studieåret hadde Finnmarksmodellen besøk av et tv-team som lagde et program for den tyske tv-kanalen ZDF. Programmet inngår i en serie, "Plan B", og har tittelen Lockruf aufs Land.

Høsten 2015 ble Regionalisering av medisinstudiet - Finnmarksmodellen vedtatt i Fakultetsstyret i Det helsevitenskapelige fakultet. Basert på kartlegging av bl.a. legeressurser og undervisningsarealer i Finnmark som er beskrevet i en rapport for fase 1 skal Finnmarksmodellen videreføres i fase 2, med videre utvikling og oppbygging av studietilbudet og med gjennomføring av en pilot med fire studenter fra høsten 2017.

 

En fornøyd gjeng etter vedtaket i Fakultetsstyretmøtet 23. september. F.v. Eyvind Paulssen, Inger Njølstad, Marianne Vanem, Elin Skog, Ingrid Petrikke Olsen, Åge Danielsen, Arnfinn Sundsfjord og Kjetil Kvalsvik

Tre læresteder

Etter pilotordningen skal tolv sjetteårsstudenter fra høsten 2018 få sin undervisning i Finnmark der Hammerfest vil være hovedbasen. Studentene skal også være i Alta og Karasjok hvor deres læringsarena vil være både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Undervisningen i Alta er stipulert til 6 uker der pasientforløp, samhandling, legevakt og allmennmedisin har hovedfokus.  

Undervisningen i Karasjok er stipulert til 3 uker med hovedvekt på psykiatri, kommunal legevakt og akuttmedisin. Studentene vil blant annet få undervisning på Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus som er en del av Finnmarkssykehusets lokaliteter i Karasjok.

Femteåret, med praksis i Hammerfest, Alta og Karasjok, skal ses i sammenheng med sjetteåret for å ivareta kontinuitet.

 

Hammerfest blir hovedbase for medisinstudentene i Finnmark.
Foto: www.colourbox.com

Gode fasiliteter

Campus Hammerfest ligger rett ved siden av Hammerfest sykehus og har gode fasiliteter. Det planlegges å etablere en studentpoliklinikk på sykehuset slik at underviser og student vil ha parallelle konsultasjoner i hvert sitt undersøkelsesrom.

Finnmarksmodellen vil ha særskilt fokus på undervisningstema som samhandling mellom tjenestenivå og mellom profesjoner, kulturforståelse og akuttmedisin. Den desentraliserte organiseringen av helsetjenesten i fylket vil gi en god ramme for studentundervisningen. Læringsmålene skal være de samme som i Tromsø og Bodø. Eksamen tas i Hammerfest.

Hammerfest som hovedbase

Nysgjerrig på hva Hammerfest kan tilby?  Sjekk ut filmen som VERK media har laget for Hammerfest kommune!

Du kan også ta kontakt med noen av MK-11 studentene som har hatt praksisutplassering i Finnmark i høst. 

MK-11 studenter har vært fornøyde med praksisutplasseringen i Finnmark i høst. F.v. Dina Benedicte Berg Stensen (Hammerfest), Hege Kristin Pettersen (Hammerfest), Jørgen Øien (Hammerfest), Krister Tyssen Johnsen (Hammerfest) og Maiken Hay (Karasjok - psykiatripilot)


Påmeldingen til Finnmarksmodellen har begynt!

I begynnelsen av desember ble det avholdt informasjonsmøter for kull 2012-2015 i Tromsø, og det har vært god respons i ettertid med påmeldinger fra flere kull. Det er kun fire studieplasser i pilotkullet (MK-12), og tre studenter har meldt seg på allerede (per 5. februar 2016). Fra og med høsten 2018 utvides studietilbudet til tolv sjettårsstudenter. Studentene i Finnmarksmodellen får også 5.års praksisutplasseringen i Finnmark.


Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med Ingrid Petrikke Olsen, ingrid.p.olsen@uit.no

Prosjektkoordinator Marianne Vanem (t.v.) sammen med de to første pilotstudentene Ingvild Skålnes Elverud og Marte Brattebø

 

Lurer du på noe mer om Finnmark som studiested i medisin?

Vi har laget en presentasjon om Finnmarksmodellen som du kan se her. Har du spørsmål om Finnmarksmodellen, kan du kontakte prosjektleder Ingrid Petrikke Olsen på epost, Ingrid.p.olsen@uit.no.

 

I januar ble det vedtatt i Programstyret for medisin nye utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som undervisningssted ved UiT om bl.a. opptaksprosedyrer og støtteordninger i forbindelse med flytting til Bodø/Finnmark. 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Anne Tørseth
Sist oppdatert: 13.09.2019 13:26