Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerlinjen i odontologi

Forskerlinjen i odontologi er en fordypning innenfor odontologisk forskning for tannlegestudenter. Studiet utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi.


Hvorfor velge Forskerlinjen i odontologi?

Bestått forskerlinje gir mulighet for et avkortet ph.d.-løp, men også en unik mulighet for å utmerke seg i den økte konkurransen om stillinger innenfor privat og offentlig oral helsetjeneste etter endt studieløp. 

 

Spesialtilbudet til studenter ved Forskerlinjen består i at man i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en PhD-grad. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt.
Forskerutdanningen på Forskerlinjen er så omfattende at man ved avsluttet studium har dekket kravene til formell forskeropplæring (opplæringsdelen) innenfor ph.d- programmet.

Studentene vil lære å

  • anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder
  • samle inn og analysere data
  • bruke kritisk tenking og tolkning av data og litteratur
  • presentere egne prosjekt og forskningsresultat.

 

Opptak til forskerlinjen odontologi utføres etter endt 2. studieår i det integrerte mastergradsprogrammet i odontologi (tannlege).


 

Søknad og opptak Gjennomføring Avsluttende eksamen Bestemmelser
Søknad og opptak Studieforløp Forskerlinjeeksamen Kvalitet i utdanninga
Prosjektoversikt Opplæringsdel    
  Stipend    
  Forskningsopphold (pilot)    
  Framdriftsrapport    

 


 

Fakta

Forskningsfordypning for tannlegestudenter Forskerlinjen i odontologi er en fordypning innenfor odontologisk forskning for tannlegestudenter. Studiet utgjør 120 studiepoeng utover integrert master i odontologi. Bestått forskerlinje gir mulighet for et avkortet ph.d.-løp, men også mulighet for å utmerke seg i den økte konkurransen om stillinger innenfor privat og offentlig oral helsetjeneste.

Hvem kan begynne på forskerlinjen Målgruppen er studenter på tannlegestudiet ved UiT som er interessert i forskning, og som ønsker å fordype seg innenfor odontologi. Kandidatene vil rekrutteres fra tannlegestudiet etter 2. studieår. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 3. studieår.

Antall plasser Det tas opp 2 studenter hvert år til Forskerlinjen.

Samfunnsmål Forskerlinjen ved Universitetet i Tromsø er en del av en univerersitetets plan for å øke rekruttering av tannleger til forskning. Tannleger med forskningskompetanse er en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av tannhelsepersonell og for å øke kvaliteten på tannhelsetjenesten. Forskerlinjen i odontologi mottar prosjektmidler fra Troms Fylkeskommune .

 

 

(med forbehold om endringer)
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 12.11.2019 13:02