Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

E-læring

Over flere år har Institutt for geologi sammen med samarbeidspartnere utviklet verktøy for e-læring for studenter, lærere og elever fra grunnskolenivå og oppover.WebGeology For studenter og andre som kan litt
... men som har lyst til å lære mer.
Geologiskolen  Geologiskolen gir en lettfattelig oversikt over geologiske prosesser, materiale og historie, samt lokale beskrivelser og forslag til prosjektoppgaver.
For skoler og alle som vil lære om geologi.
Geostudiesamlingen  En tematisk forklaring og fordypning i geologi knyttet til en bergartssamling som er delt ut til utvalgte skoler.
Steingulvet Norges eneste gulv med egen hjemmeside?
Her kan du bli med på en virtuell tur blant 57 forskjellige bergarter fra Nord-Norge!
AR Sandkasse "Augmented reality sandbox" som viser topografi slik vi kjenner det fra todimensjonale kart - høydekurver og farger - bare at her vises det interaktivt i et landskap som brukeren former i sandkassa. Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 15.04.2019 13:06