Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Unge talenter Nord

Unge Musikere videreføres som Unge talenter Nord og søknadsfristen forlenges til 15. april. Unge talenter Nord er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer fra hele Nord-Norge i alderen 12 –19 år. UtN skal gi de aller fremste musikkelever ekstra muligheter og utfordringer, og gjelder for unge musikere innen både rytmisk og klassisk sjanger. Søknadsfrist er 15. april.

Unge Talenter Nord

Hva er UtN? Talentutviklingsprogrammet startet i 2004 under navnet Unge Musikere, og er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjoner som gir høgre utdanning i utøvende musikk. Unge Musikere har de siste årene samarbeidet tett med Kulturskolen i Tromsø sitt fordypningsprogram, og fra høsten 2019 videreføres begge program under navnet Unge talenter Nord (UtN). UtN driftes i samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, og Kulturskolen, Tromsø kommune.

UtN skal gi spesielt interesserte og talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være i tillegg til undervisningen de allerede mottar. Søker skal være elev på enten musikklinje på videregående skole, kulturskole, eller få privat musikkundervisning, og søknad må skje i samråd med lærer/skole. Opptak gjøres ut fra prøvespill.

Programmet har to nivåer: UtN tutti og UtN solo.

Hva foregår på UtN? Både UtN tutti og UtN solo får undervisning 8 helger i året. I helgesamlingene inngår nivådelt gruppeundervisning i musikkteori og gehør, mesterklasser, interpretasjon, samspill, seminarer og konserter. UtN-elever skal ha ukentlig soloundervisning minimum 45 min. per uke med lærer på egen skole, samt akkompagnement og samspill.

Elever som tas opp på UtN solo får i tillegg 2 timer soloundervisning og en akkompagnementstime med lærere fra musikkonservatoriet i forbindelse med helgesamlingene.

Foto av Dmitrij, fiolin, Solveig fagott og Teo, cello
Unge talenter Foto: Øyvind Nilsen

Hva koster UtN? Undervisningen er gratis. Elever i UtN solo som har store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting med fradrag av en egenandel som i 2019-20 er kr. 500,-. Elever i UtN tutti må dekke reise og opphold selv, men vi arbeider for å få til reisegodtgjørelse for disse fra høsten 2020.

Hva kreves av deg? For å bli tatt inn i UtN-programmet må du ha:

  • Høyt utøvernivå på instrumentet.
  • Gode forutsetninger for videre utvikling.
  • Motivasjon og tid til å prioritere UtN-samlinger og øving.

Det er begrenset antall plasser i talentutviklingsprogrammet. For å få plass må søkeren gjennomføre prøvespill, der en blir vurdert for inntak til enten UtNsolo eller UtNtutti.

Alle samlinger er obligatoriske, og det gis kun permisjon ved obligatoriske skolearrangement, konfirmasjonsundervisning, sykdom, eller helt spesielle tilfeller. Har du ureglementert fravær mer enn to helger mister du plassen på UtN.

Datoer for samlingene skoleåret 2019 – 2020 legges ut så snart de er klare.

Hvem er med? 
I 2018-2019 har vi deltakere på sang (rytmisk og klassisk), fiolin, bratsj, cello, piano, fløyte, klarinett, obo, fagott, trompet, gitar og slagverk. Deltagerne i år kommer fra Nordland og Troms.

Hvordan søke?
 I 2019 er søknadsfristen for Unge talenter Nord 15. april. Prøvespill blir avholdt ved Musikkonservatoriet i Tromsø fredag 3. og lørdag 4. mai, der søkeren framfører 5 - 10 minutter av et selvvalgt program. Ta gjerne kontakt med oss for forslag til prøvespillrepertoar. Opptak skjer normalt for to år, med mulighet for å søke om forlenget opptak i konkurranse med nye søkere.

Se søknadsskjema for 2019

Les mer om Unge talenter Nord her

Les mer om tidligere Unge Musikere her...

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: 

Koordinator Berit Fonnes  Berit.Fonnes@tromso.kommune.no

Rolf Borch  rolf.borch@uit.no

Datoer for samlingene skoleåret 2018 - 19:

Høst 2018

1.   22.-23. september
2.   20.-21. oktober
3.   10.-11. november
4.   15.-16. desember

Vår 2019

5.   12.-13. januar
6.   23.-24. februar
7.   16.-17. mars
8.   04.-05. mai