Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Unge Musikere

Unge Musikere er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13-19 år. UM skal gi de aller fremste musikkelever ekstra muligheter og utfordringer, og gjelder for unge musikere innen både rytmisk som klassisk sjanger. Søknadsfrist 15. mars.

Talentutviklingsprogram for ungdom mellom 13 og 19 år. Søknadsfrist 15. mars.

Hva er UM? 
UM er et supplement til undervisning gitt på lokal kulturskole, videregående skole eller privatopplæring. Programmet startet i 2004 og er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjoner som gir høgre utdanning i utøvende musikk. 
Undervisningen er gratis.  Elever med store reiseutgifter får dekket reiseutgifter og overnatting med fradrag av en egenandel som i 2017-18 er kr. 500,-. Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak gjøres ut fra prøvespill.

Hva foregår i UM? 
Programmet inneholder individuell undervisning på instrument, gruppeundervisning i musikkteori og gehør, mesterklasser, interpretasjon, samspill og konserter. UM holder egne konserter. Elevene får delta i ulike undervisningstilbud sammen med konservatoriets studenter når det ligger til rette for det.

Når er undervisningen? 
Fellessamlinger er vanligvis i helger - 4 om høsten og 4 om våren - etter frammøteplan. Det forventes at eleven følger opp og møter punktlig.


Datoer for samlingene skoleåret 2017-2018:

Høst 2017

1. Samling 23. - 24. september
2. Samling 21. - 22. oktober
3. Samling 11. - 12. november
4. Samling 09.-10. desember


Vår 2018

5. Samling 20. - 21. januar
6. Samling 17. - 18 februar
7. samling 17. - 18. mars
Prøvespill 21. april
8. Samling 05.-06. mai

Hvem er med? 
I 2017-2018 deltar 20 ungdommer fordelt på følgende instrumenter:  cello, fagott, 2 fioliner, 2 fløyter, 3 klarinetter, 4 pianoer, saksofon, 3 slagverk, trombone, trompet, tuba. Deltagerne kommer fra Finnmark, Troms og Nordland.

Hvordan søke?
 Våren 2018 er søknadsfristen for Unge Musikere 15. mars. Det er mulig for ungdom som spiller rytmisk og klassisk musikk å søke. Prøvespill blir avholdt ved Musikkonservatoriet i Tromsø lørdag 21. april, der søkeren  framfører 5 - 10 minutter av et selvvalgt program. Ta gjerne kontakt med oss for forslag til prøvespillrepertoar. Opptak skjer normalt for to år, med mulighet for å søke om forlenget opptak i konkurranse med nye søkere.

Se søknadsskjema for 2018

Les mer om Unge Musikere her...

Kontaktpersoner:

Rolf Borch
E-post: rolf.borch@uit.no

Håkon Stødle
E-post: hakon.stodle@uit.no

Skip to main content