Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Veivalg: Nordlige populasjoner og økosystemer

I bachelorprogrammet er det satt av plass til 70 studiepoeng i valgemner.  For å få opptak til master i biologi stilles det krav til spesifikke valgemner i bachelorgraden. Det er fullt mulig å kvalifisere seg for flere masterspesialiseringer, da emnekravet ikke er på mer enn 10-20 studiepoeng. Emnekravene vil variere og er avhengig av hvilken masterspesialisering du ønsker å studere.

Nedenfor finner du en oversikt over krav til valgemner for masterspesialiseringen, Northern populations and ecosystem.

I tillegg til de obligatoriske emnene i bachelorgraden må studenten ta emnet:

Det anbefales også å ta ett eller flere av følgende valgemner: