Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Programstyrer og studieledere ved HSL-fak

Oversikt over studieledere og alle programstyrene ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak).

Oppnevning av programstyrer: pkt. 8 i fakultetets reglementProgramstyrets/studieleders oppgaver: se "Faglig programledelse" i UiTs kvalitetssystem, kap. 2.

 

Studieledere

Studenttillitsvalgte ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Felles programstyre for nordlige studier, reiseliv og medieproduksjon

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i sosialantropologi

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i filosofi

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitenskap

Studieleder for humanistiske fag - ISK

Programstyret for bachelorgradsprogram i engelsk

Master´s in English Literature

Master´s in English Acquisition and Multilingualism

Master´s in Theoretical Linguistics

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i kunsthistorie

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i kvensk/finsk

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i nordisk

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i nordsamisk som morsmål

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogrammene i russisk og i russlandsstudier

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier

Programstyret for årsstudium i likestilling og kjønn 

Programstyret for bachelorgradsprogram i politikk, økonomi og filosofi  

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse )

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i sosiologi
Programstyret for mastergradsprogram i sosialt arbeid

Lektorutdanning trinn 8 – 13 (5-årig)

Programstyret for bachelorgradsprogram i språk og økonomi

Programstyret for bachelorgradsprogram i statsvitenskap og mastergradsprogram i statsvitenskap og organisasjon og ledelse
Programtyret for MBA - Master in Business Administration

Master of Philosophy in Indigenous Studies

Master of Philosophy in Peace and Conflict Transformation

Master of Philosophy in Visual Cultural Studies

Ph.d.-utvalget

 

STUDIELEDERE

Bachelorgradsprogram i sosialt arbeid (Alta)
studieleder: Else M. Boine

Bachelorgradsprogram i barnevern (Alta)
studieleder (inntil ny er tilsatt): Else M. Boine og Grethe M. Borgerød

Bachelorgradsprogram i barnevern (Harstad)
studieleder: Grethe M. Borgerød

Bachelor- og mastergradsprogram i pedagogikk (Tromsø)
Studieleder: Ellen Dahl 
Koordinator for bachelor: Vivian Nilsen
Koordinator for master: (navn kommer)

Erfaringsbasert master i profesjonell utvikling av utdanningssektoren (Tromsø)
Studieleder Ellen Dahl

Barnehagelærerutdanningen og Førskolelærerutdanning (Tromsø)
Studieleder Helge Habbestad


Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning, 1.-7. trinn
  (Tromsø)
Studieleder Henning Marius Sollid


Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning, 5.- 10. trinn  (Tromsø)
Studieleder Henning Marius Sollid

Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning, 1.- 7. trinn  (Alta)
Studieleder Yngve Engkvist

Integrert mastergradsprogram i lærerutdanning, 5.- 10. trinn  (Alta)
Studieleder Yngve Engkvist

 

Lektorutdanning trinn 8 – 13 (5-årig)

Leder forvaltningsutvalget: Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning 

Faglig leder: Cathrine Theodorsen, medlem av forvaltningsutvalget og møterett i samarbeidsutvalget og studieretningsrådene.

Trine Lise Larsen, ISK: Leder av samarbeidsutvalget og sekretær for forvaltningsutvalget

Studieretningsråd for lektorutdanningen, språk og samfunnsfag, trinn 8 - 13 fra 1.9.2015 - 31.12.2018:
Eystein Dahl, leder, ISK
Merete Andersen, ISK
Gunnar Aakvaag, ISV
Tove Beate Jensen, ILP
Ketil Zachariassen, AHR
Studentrepresentanter: se lenke under her
Trine Lise Larsen, - sekretær ISK
Lena Bogstrand - sekretær, ISV

Møterett:
Cathrine Theodorsen - faglig leder
May Jensen - praksisrådgiver


Studieretningsråd for lektorutdanningen, realfag trinn 8 - 13 fra 1.9.2015 - 31.12.2018:
Stian Normann Anfinsen - leder, IFT
Marianne Brekke - sekretær
Jørn H. Hansen - IK
Anders Andersen, IFI
Hans Georg Køller, ILP
John Beck Jensen - AMB
Studentrepresentanter: se lenke under her

Møterett:
Cathrine Theodorsen - faglig leder lektor 8-13
May Jensen - praksisrådgiver

Studentrepresentanter for lektorutdanningen, trinn 8 - 13, alle studieretningner:
Se her

Mastergradsprogram i logopedi (Tromsø)
Studieleder Ellen Dahl

Mastergrad spesialpedagogikk (Tromsø)
Studieleder Ellen Dahl


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (Tromsø)
Studieleder: Nina Teistevoll
Koordinator PPU-8-13 (allmennfag), deltid: Torbjørn Lund
Kooridnator PPU Yrkesfag, deltid: Clas Dale, Bjørnar Strøm


EVU - etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) (Tromsø)
Studieleder Nina Teistevoll


Praktisk-pedagogisk utdanning (Alta)
Studieleder Beathe Sætveit


Spesialpedagogikk (Alta)
Studieleder Beathe Sætveit


Barnehagelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen (Alta)
Studieleder Beathe Sætveit


Grunnskolelærerutdanningen (Alta)
Studieleder Yngve Engkvist


Studenttillitsvalgte ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bachelor i pedagogikk

Mathias Wiik Westberg (for 1.årsstudentene)
Ida Morgenstierne (for 2. og 3. års studieretning spesialpedagogikk)

Master i pedagogikk

Oda Bjørnsdatter

Master i spesialpedagogikk
Andreas Oskal Alexandersen

Master i logopedi
Nina Camilla Hansen

 
Barnehagelærerutdanningen i Tromsø

BLU 1 (kull 2017, ordinært)

 Åshild S. Kolberg - gruppe 1

 Elida Arnesen - gruppe 2

Vebjørn Nyhus – gruppe 3

 

BLU S1 (kull 2017, samlingsbasert)

Marthe Helene Haganes

Marthe Karine Aas – vara gr.1

Alice Mellem –vara gr.2

 

BLU 2 (kull 2016, ordinært)

Christian   Sando Rølmann

Kamilla Skoglund

Sandra Skarsvåg -vara

Even Haugen -vara

 

BLU S2 (kull 2016, samlingsbasert)

June Helene Neverdal Nilsen

Annika Muth Johansen -vara

 

BLU 3. studieår (kull 2015)

 Ingrid Falkvall-Rist (hovedtillitsvalgt)

 Nina Kvanmo (vara)

 Grunnskolelærerutdanningen i Alta, 1 GLU
Miriam Strand Workinn
Lena Victoria Sønvisen (vara)

Grunnskolelærerutdanningen i Alta, 2 GLU
Tine-Marie Lund Olsen
Sindre Strandum (vara)

Grunnskolelærerutdanningen i Alta, 3 GLU
Anette Lorentsen
Kari Bjørklund (vara)

Master i lærerutdanning, 1. - 7. trinn, studieåret 2015-2016
IMA-LU 1.-7. kull 2015
Stina Schmidt Nordmo
Sabine Klæboe
Vara: Magnus Thomassen

IMA-LU 1.-7. kull 2014:
Andreas Ivar Vestå
Elisabeth Haaland

IMA-LU 1.-7. kull 2013:
Ingrid Solhaug Nordahl
Heidi Alida Dørmenen

IMA-LU 1.-7. kull 2012:
Kjersti Sofie Hansen
Ann Charlott Eidesen

IMA-LU 1.-7. fagvalg kull 2012/2013:
Marius A. Johansen
Ellinor Helene Andersen
Hilde Aders

IMA-LU 1.-7. kull 2012 Harstad:
Lisa Arvida Angell

IMA-LU 1.-7. kull 2011:
Lise Hoven
Silje Johnsen

 
Praktisk pedagogisk utdanning (2014/2015)
Kristine M. Bratland

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (2014/2015)
Linda Marlen Ekanger

Programstyrer

Felles programstyre for nordlige studier, reiseliv og medieproduksjon
Bente Haug: programstyreleder
Medlemmer er dagens studieprogramkoordinator, i tillegg til en eller to studenter:
Bachelor of Northern Studies: Peter Haugseth
Medieproduksjon: Thomas Vordal
Bachelor of Arctic Adventure Tourism: Per Kåre Jakobsen
Master of Tourism: Bente Heimtun
Erfaringsbasert master i reiselivsledelse: Arild Røkenes
Internt medlem: Charlotte Thingelstad
Studentrepresentant(er): (Navn kommer)
Sekretær: studiekonsulent (per i dag: kontorsjef)

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Bryan Hood: leder og koordinator for bachelor
Charlotte Damm: representant for vitskapleg tilsette og koordinator for Ph.d. 
Marte Spangen:representant for vitskapleg tilsette og koordinator for master
Ida Rabben Trælnes: studentrepresentant for bachelor (for 2018)
Birgitte Linvik Rask: studentrepresentant for master (for 2018)
Marie Nystuen Berger: sekretær

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i sosialantropologi
Bror Olsen: leder (1.1.2018 - 31.12.2019)
Jon Schackt: koordinator master
Bror Olsen: koordinator for bachelor
Miriam Emilie Simonsdotter Kiil: studentrepresentant for bachelor
Linda Catrine Stenvold: sekretær

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i filosofi
Førsteamanuensis Heine Holmen: leder
Professor Beatrix Himmelman
Førsteamanuensis Jonas Jakobsen
Førsteamanuensis Ivar Russøy Labukt
Førsteamanuensis Chris Thomson
Professor Erik Lundestad: vararepresentant
Førsteamanuensis Annamari Vitikainen: vararepresentant
Tilian Snevoll: studentrepresentant for master
Edwin Bordeau: studentrepresentant for bachelor
Pål Bye Jensen: sekretær

Heine Holmen oppnevnes som programstyreleder for en periode på 4 år tom. V2021, de øvrige
medlemmene oppnevnes for en periode på 2 år tom. V2019, med mulighet for forlengelse i
ytterligere to år tom. V2021. Programstyret har ikke ekstern representant, men vil hente
inn ekstern kompetanse og erfaring ved behov.

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie:
Ketil Zachariassen (programstyreleiar)
Ian Grohse: representant for fast vitenskaplege tilsette
Kari Myklebost: representant for fast vitenskaplege tilsette
Anders Dramstad (fagmaster historie): studentrepresentant for master (V2018-V2019
Isak Måseide: sekretær

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitenskap og teologi:
Espen Dahl (programstyreleder høst 2018 og vår 2019)
Siv Ellen Kraft: representant for fast vitenskapelig ansatt
Istvan Czachesz: representant for fast vitenskapelig ansatt
Studentrepresentant: Navn kommer
Sekretær: Siv-Aina Hansen

Studieleder for følgende utdanninger ved ISK fram til 2020
Merethe Anderssen: studieleder og kontaktperson for: 
- Bachelorgradsprogram i språk og litteratur med studieretninger i allmenn litteraturvitenskap, engelsk, finsk, fransk, nordisk, nordsamisk, nordsamisk som fremmedspråk, russisk, spansk og tysk.
- Mastergradsprogram i språkvitenskap med studieretninger i engelsk, finsk, nordisk, russisk, samisk og spansk.
- Mastergradsprogram i litteraturvitenskap med studieretninger i engelsk, finsk, nordisk, russisk, samisk og spansk.
- Engelskspråklig mastergradsprogram "Master of Philosophy in English Linguistics"

Programstyret for bachelorgradsprogram i engelsk
Laura Castor:
leder
Yulia Rodina
Justin Parks
(Navn kommer: ekstern representant)
(Navn kommer: studentrepresentant)
Sekretær: Kari Mathisen

Master´s in English Literature
Justin Parks
(chair)
(Names to come: external representative and student representative)
Secretary: Kari Mathisen

 
Master´s in English Acquisition and Multilingualism
Yulia Rodina (chair)
Marit Westergaard
External representative: Ludovica Serratrice, University of Reading
Student representative: name will come
Secretary: Terje Jørgensen

Master´s in Theoretical Linguistics:
Martin Krämer (chair)
Internal representative: Gillian Ramchand
External representative: Patrik Bye, Nord Universitet 
Student representative: Jordina Nogues Graell
Secretary: Terje Jørgensen

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i kunsthistorie
Ingeborg Høvik: leder
Hanne Hammer Stien, Kunstakademiet, UiT
Sigrun Aasebø: eksternt medlem, kunsthistorie v/Universitetet i Bergen
Studentrepresentant BA: Tiina Portti
Studentrepresentant MA: Caroline Itland
Sekretær: Kari Torill Guldahl

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i kvensk/finsk
- tom. 31.07.2020
Mikhail Voronov (leder)
Anitta Viinikka-Kallinen
Ekstern representant: Sari Pesonen, Universitetet i Stockholm
Studentrepresentant: navn kommer
Sekretær: Line Nilsen Sandanger


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Monica Grini: leder
Heidi Kristin Olsen
Elin Johansen, Finnmarksfakultetet, medieproduksjon
Stine Fjeldsøe, bibliotekfaglig leder v/Tromsø bibliotek og byarkiv, representant for praksisfeltet

Studentrepresentant BA: Vilde Lenning
Studentrepresentant MA: Alexei Smirnov (vara Fredrik Enoksen)
Sekretær: Kari Torill Guldahl

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i nordisk - tom. 31.07.2020
Henrik Johnsson (leder)
Øystein Vangsnes (språk)
Atle Tord Nordøy (litteratur)
Ekstern representant: Sigrun Høgetveit Berg, AHR - Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap, UiT
Studentrepresentant: navn kommer
Sekretær: Terje Jørgensen

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i nordsamisk som morsmål
Lill Tove Fredriksen (leder)
En vitenskapelig ansatt (navn kommer)
Ekstern representant: Johanna Johansen Ijäs, Samisk høgskole
To studentrepresentanter (navn kommer)
Sekretær: Line Nilsen Sandanger

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogrammene i russisk og i russlandsstudier -
tom. 31.07.2020
Laura Janda (leder)
Kari Myklebost
Andrei Rogatchevski, vara: Yngvar Steinholt
Eksternt medlem: Gøril Johansen, Utenriksdepartementet
Studentrepresentant: navn kommer
Sekretær: Kristian Osnes Aambø

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier - tom. 31.07.2020
Antonio Fabregas (leder)
Randi Lise Davenport
Ekstern representant: Gro Nygård, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Studentrepresentant: Hilda-Charlotte Christensen
Studentrepresentant: Pål Andreas Berntsen
Sekretær: Line Nilsen Sandanger

 

Programstyret for årsstudium i likestilling og kjønn, høst 2018 - vår 2022:
Leder: Katrin Losleben (Senter for kvinne- og kjønnsforskning)
vara: Ann-Therese Lotherington
IFF: Øyvind Stokke, vara: Annemari Vitikainen
AHR: Charlotte Damm, vara: Ian Peter Grohse
ISV: Anne Britt Flemmen, vara: Tone Bleie
Studentrepresentantet høst 2018 - vår 2019 (1 år) :
Sunniva Eidissen Bystad, vara: Tor-Ivar Krogsæter
Sekretær: Siv Aina Hansen

Programstyret for bachelorgradsprogram i politikk, økonomi og filosofi 
Erik Lundestad: leder
Mikko Moilanen
Jarle Weigård
Navn kommer: studentrepresentant (1. år)
Navn kommer: vara studentrepresentant
Pål Bye Jensen: sekretær

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Anniken Førde: leder (1.1.2018 - 31.12.2019)
Tone Bleie: representant for fast vitenskapelige ansatte
Nytilsatt, navn kommer:  representant for fast vitenskapelige ansatte
Torill Nyseth: 1. vara (fram til nytilsatt starter)
Halldis Valestrand: 2. vara 
Olle Berggren: studentrepresentant for bachelor
Jesse Jan Van Der Berg: vara, studentrepresentant for bachelor
Preben Moksnes Sommer: studentrepresentant for master
Silje Wästlund: vara, studentrepresentant for master
Lena Bogstrand: sekretær

Programstyret for mastergradsprogram i sosialt arbeid
Leder for programstyret: Nina Hermansen, instituttleder
Siv Øvernes, førsteamanuensis  
Robert Myrvang, førsteamanuensis
Oddbjørn Stenberg, førsteamanuensis
Trude Hurlen Pedersen Karlsen, studentrepresentant
Walter Schønfelder, førsteamanuensis
Ingvar Hauge (sekretær)

Eva Josefsen er masterkoordinator

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i sosiologi (1.8.2017–31.7.2020)
Gunnar Aakvaag: leder (1.1.2018 - 31.12.2019)
Marit Aure: representant for fast vitenskapelige ansatte
Unn-Doris Bæck: representant for fast vitenskapelige ansatte
Nayyab Butt: studentrepresentant for bachelor
Steffen R. Ottesen: studentrepresentant for master

Anette Nordahl: studentrepresentant for lektorutdanning (BA-nivå)

Eline Sørdahl Johansen: studentrepresentant for lektorutdanning (MA-nivå)
Lena Bogstrand: sekretær

Programstyret for bachelorgradsprogram i språk og økonomi 
Laura Janda: leder
Ellen Mentzoni: vara, leder
Randi Lise Davenport: nestleder
Michael Schmidt: vara, nestleder
Finn Steinar Heimly, representant vitenskapelig ansatte
Mikko Moilanen: vara, vitenskapelig ansatte
Marthe Grindstad: studentrepresentant
Karoline Iversen: vara, studentrepresentant
Kristian Osnes Aambø: sekretær

 

Programstyret for bachelorgradsprogram i statsvitenskap, mastergradsprogram i statsvitenskap og organisasjon og ledelse, samt MPA - Master in Public Administration
Frank Holen: leder
Tor Christian Dahl-Eriksen: koordinator M-STV
Stuart Robinson: koordinator B-STV
Kjell Arne Røvik: koordinator M-org.led.
Hanne C. Gabrielsen: koordinator MPA
Berit Kristoffersen
Vararepresentant for de faglige medlemmene er Rasmus Bertelsen
Vilde Bunkholt: studentrepresentant for master i statsvitenskap
Elise Hein Bæra: studentrepresentant for bachelor i statsvitenskap
Lars Jacob Bogen Harberg: 1. vara studentrepresentant for bachelor i statsvitenskap
Daniel Andreassen: 2. vara studentrepresentant for bachelor i statsvitenskap
Karoline M. Nilsen: studentrepresentant for master i organisasjons- og ledelsesvitenskap
Nina Berg: vara
Cecilie Fredheim: studentrepresentant for MPA
Stine Fjeldsø: vara studentrepresentant for MPA
Magnus Lyngra: sekretær

 

Programstyret for MBA - Master in Business and Administration
Frank Holen: leder
Hanne C. Gabrielsen: koordinator
Kjell Arne Røvik: representant ISV
Derek Clark: representant Handelshøgskolen
Kåre Skallerud: representant Handelshøgskolen
Henning Sollid: representant Handelshøgskolen
Marius Økland: studentrepresentant kull 2015
Ørjan Rasmussen: studentrepresentant kull 2016
Merethe Kurrak: vara studentrepresentant
Frank Lindrupsen: representant Handelshøgskolen
Rune Karlsen: sekretær

 

Master of Philosophy in Indigenous Studies
Åse Mette Johansen: Chair
Torjer Olsen: Academic coordinator:
Jennifer Hays: Representative from ISV
Velina Ninkova: Vara, representative from ISV
Jarle Weigård: Representative from ISV
Ellen Marie Jensen: Vara, representative from ISK
Ketil Zachariassen: Representative from AHR
Amanda Fayant (MIS 17): Student representative
Paulette van der Voet (MIS 17): Vara, student representative
Alona Fialkovska (MIS 18): Vara, student representative
Kaja Gjelde-Bennett (MIS 18): Student representative
Rachel Issa Djesa: Secretary


Master of Philosophy in Peace and Conflict Transformation
Mohammad Salehin (CPS): MPCT Coordinator                          
Vidar Vambheim (IPL): MPCT Teacher
Magne Frostad (JURFAK): MPCT Teacher
Tor Dahl-Eriksen (ISV): MPCT Teacher
Tor Ivar Hanstad (IFF): Substitute teacher representative
Stian Bones (IHR): Substitute teacher representative    
Anna Frederica Stumpf-Condry, batch 2016-2018: Student representative
Marcella Bariani Pastorelli, batch 2017-2019: Student representative
Yong Xin Mo, batch 2017-2019: Student representative (for both student representatives)
PB-Secretary: Anne-Marit Bachmann, CPS/MPCT Student Adviser

Master of Philosophy in Visual Cultural Studies
Trond Waage: Chair
Bjørn Arntsen: Reprentation researchers
Christine Smith-Simonsen (CPS): External representative
Prudence Uriri: Technical staff representative
Andreas Buch: Substitute for Uriri
Elected fall of 2016 (VCS 16): Student representative
Elected fall of 2016 (VCS 17): Substitute for student representative
Magnus Lyngra: Secretary

 

Ph.d.-utvalget
Funksjonsperiode: 2018-2021.
Ann Therese Lotherington (leder, prodekan forskning)
Olav Skare: sekretær

Vitenskapelig tilsatte medlemmer:
Brynhild Granås, Institutt for reiseiv og nordlige studier (IRNS)
Øyvind Stokke, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)
Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Varamedlemmer:
Gry Paulgaard, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
Kristine Bentzen, Institutt for språk og kultur (ISK)
Stian Bones, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Ph.d. studentrepresentant og vara for studieåret 2017/2018 er:
Kurt Henrik Dalmo, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Bodil Severinsen Olsvik, Institutt for barnevern og sosialt arbeid (campus Harstad) (IBSA)