Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-studiet ved Det juridiske fakultetet

Vurderer du å søke opptak til Phd-studiet? 
Her finner du informasjon.

Opptak:

Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet skjer løpende. Ledige stillinger utlyses på Tavla og i rekrutteringsportalen Jobbnorge.

Søknad på stipendiatstilling er søknad om opptak til ph.d.-studiet.

Opptakskrav:

Kravet for opptak til ph.d.-program i rettsvitenskap er graden cand.jur. eller 5-årig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan i enkelte tilfeller godkjenne annen eksamen som grunnlag for opptak.

Søknadsskjema  og informasjon om opptak 

Her kan du laste ned Søknadsskjema

Sentral forskrift for opptak til ph.d.-studiet

Ansettelse som stipendiat:

Stipendiater ansettes normalt for en periode på fire år. Et pliktdelsarbeid på 25% utgjør ett år, og doktorgradsarbeidet normert til tre år. Forskerutdanningen består av en vitenskapelig avhandling (150 stp.) og en obligatorisk opplæringsdel (30 stp.). Utdanningen fører frem til graden ph.d.(philosophiae doctor) i rettsvitenskap.

Opplæringsdelen av ph.d.-studiet

For alle ph.d.-studenter som er tatt opp til doktorgradsstudiet er opplæringsdelen obligatorisk. Formålet med opplæringsdelen er å bidra til en alminnelig forskerutdanning og legge et godt faglig grunnlag for avhandlingsarbeidet. Opplæringsdelen består av de seks emner som til sammen utgjør 30 studiepoeng. Emnene rullerer slik at det normalt skal være mulig å gjennomføre opplæringsdelen i løpet av de to første årene.

 

Emnene som utgjør opplæringsdelen i ph.d.-studiet finner du i studiekatalogen;

 JUR-8001 Rettsvitenskapens

svenneprøve, rolle og etikk (norsk variant) eller

JUR-8008 Examination of the Role and
Ethics of the Law. Introduction to the Scandinavian model (engelsk variant)

 JUR-8002 Rettsvitenskapens vitenskapsteori / Philosophy of Science in Law

 JUR-8003 Rettsvitenskapelige metoder / Legal Science Methods

 JUR-8004 Rettsvitenskapelig avhandlingsskriving og kommunikasjon / Legal Science, Thesis Writing and Communication

 JUR-8005 Rettsvitenskapens internasjonale perspektiver / Legal Science, International Perspectives

 JUR-8006 Nasjonale og internasjonale konferanser og nettverks­bygging / National and International Conferences and Networking

 

 

 

Skip to main content