Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Instituttstyret består av:

Instituttleder Ketil Zachariassen (leder)

Representanter for fast vitenskapelig ansatte:
• Hege Olaussen
• Carlos Fernando Cabanillas Cardenas

Vararepresentanter:
1. Roswitha Skare
2. Michael Schmidt

 

Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte:
• Emil Hammar

Vararepresentant:
Åsne Høgetveit

 

Representant for teknisk/administrativt ansatte:
• Elin Rønningen

Vararepresentant:
Kristian Aambø

 

Studentrepresentanter:
Ansvarlig for siden: Ketil Zachariassen
Sist oppdatert: 12.08.2015 10:25