Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reiser - eksterne medarbeidere

Gjesteforelesere, sensorer og andre som utfører oppdrag for UiT kan få bestilt sine reiser gjennom vår samarbeidspartner på reisetjenester, G Travel. Avtale om oppdrag ved UiT må være inngått før reisen bestilles.

(English version)

DIFI har inngått ny reisebyrårammeavtale med G Travel for sine virksomheter. Ny leverandør for UiT fra 1. april 2018 er G Travel.   

Dersom den reisende ønsker at UiT skal legge ut for billettene må reisebestiller ved den enheten som har avtalt oppdraget kontaktes.  

Reisebestiller ved den enkelte enhet kan bestille reiser for eksterne gjesteforelesere, sensorer, grupper o.a. Reisene blir fakturert universitetet på grunnlag av rekvisisjon. 

 

Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er mulig.
Ansvarlig for siden: Idar Indrevoll
Sist oppdatert: 26.06.2019 10:43