Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bokkontroll

Bokkontroll 1. – 5. avdeling, samt LLm-programmet

Nye rutiner for bokkontroll ble vedtatt av Studieutvalget 25.11.2015/SU 38/15

Bokkontroll utføres i eksamenslokalet om morgenen før eksamensoppgaven deles ut.

Her finner du mer informasjon om hvordan det foregår:

 

 • Bokkontrollen er en del av eksamen, og ulovlige hjelpemidler som avdekkes under kontrollen regnes derfor som medbrakt til eksamen.
 • Oversikt over tillatte hjelpemidler finnes i eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 10 første og andre ledd.
 • Studentene møter i lokalet kl. 0800. Studentene må forlate eksamenslokalet innen bokkontrollen starter kl. 0815.
 •  Gjør klar maskinen (start FLOWlock), legg lovlige hjelpemidler, studentkort, skrivesaker og eventuelt mat og drikke på pulten, sett vesken på anvist sted og forlat lokalet innen 0815. Ved "penn-og-papir"-eksamen gjelder de samme regler som for digital eksamen.
 • Bokkontrollen foregår mellom 0815 og 0830. Studenter som kommer for sent, må vente utenfor til kontrollen er ferdig, og får kontrollert sine bøker før de går inn i eksamenslokalet. Disse risikerer å komme senere i gang med oppgaven.
 • Kontrollen av hjelpemidlene foretas som stikkprøvekontroll.
 • Notater, bøker o.l. kan ikke tas inn i eksamenslokalet når bokkontrollen er ferdig. Dette gjelder også lovlige hjelpemidler.
 • Studentene er selv ansvarlige for å ta med de tillatte hjelpemidler. Fakultetets lovsamling og andre tekster er ikke til utlån, annet enn i tilfeller der studenten er uten lovsamling, traktatsamlingen(e) eller EU- og EØS-relevante tekster fordi den er blitt inndratt pga. brudd på reglementet. I slike tilfeller utleveres et blankt eksemplar av lovsamlingen og de andre tekstene innen rimelig tid, men ikke nødvendigvis før eksamen starter.
 • Dersom praktiske hensyn krever det, kan kontrollen gjennomføres etter at eksamensoppgaven er delt ut.
 • Studenter må ikke medbringe annet enn lovlige hjelpemidler til eksamen. Dersom kandidaten har med ulovlige hjelpemidler eller hjelpemidler med ulovlige innarbeidelser, kan dette bli vurdert som fusk/forsøk på fusk, og vil bli inndratt. Inndratte hjelpemidler vil deretter bli vurdert opp mot Eksamensforskriften § 20 om fusk eller forsøk på fusk ved eksamen.
 • Studentene som blir tatt for fusk/forsøk på fusk skal skrive eksamen som vanlig og besvarelsen skal sendes til sensorene. Studenter som blir mistenkt for fusk blir konfrontert med denne mistanken etter eksamen og får anledning til å uttale seg i saken før det blir gjort innstilling til vedtak.

 

 

Eksamen regnes som startet ved innlevering av bøker/hjelpemidler.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 13.12.2017 11:02