Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon for søkere til Musikkonservatoriet

15. desember er det søknadsfrist for både Fagstudium i musikkutøving (Bachelor) og Musikkutøving (Master). På denne siden legges det ut nødvendig informasjon for søkere, og siden vil bli oppgradert fortløpende.

Søkere til både Bachelor og Master vil etter søknadsfristens utløp, ca. 18. desember, få tilsendt en e-post fra administrasjonen ved musikkonservatoriet med info om prøvespill m.m. Denne besvarer søker med opplysninger om valgt prøvespillrepertoar m.m.

Tromsø. Foto; Ragnar RasmussenLenker:
Ansvarlig for siden: Arne Elvemo
Sist oppdatert: 04.06.2019 14:35