Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon for søkere til Musikkonservatoriet

15. desember er det søknadsfrist for både Fagstudium i musikkutøving (Bachelor) og Musikkutøving (Master). På denne siden legges det ut nødvendig informasjon for søkere, og siden vil bli oppgradert fortløpende.

Vi arbeider med å få Faglærerutdanning i musikk søkbar via SøknadsWeb. Inntil videre er det imidlertid mulig å søke Fagstudium i musikkutøving . - See more at: https://uit.no/for-studiesokere/programside?p_document_id=279758#sthash.urWhPQHy.dpuf
Vi arbeider med å få Faglærerutdanning i musikk søkbar via SøknadsWeb. Inntil videre er det imidlertid mulig å søke Fagstudium i musikkutøving . - See more at: https://uit.no/for-studiesokere/programside?p_document_id=279758#sthash.urWhPQHy.dpu

Søkere til både Bachelor og Master vil etter søknadsfristens utløp, ca. 18. desember, få tilsendt en e-post fra administrasjonen ved musikkonservatoriet med info om prøvespill m.m. Denne besvarer søker med opplysninger om valgt prøvespillrepertoar m.m.

Tromsø. Foto; Ragnar RasmussenLenker: