Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

REK Nord - Studentprosjekter

Veileder er ansvarlig for å søke REK Nord også  ved studentprosjekter

REK Nord - Sekreteriat

    1. Alle som veileder hovedoppgaver og masteroppgaver eller andre studentarbeider som involverer pasienter, syke, umyndige personer eller som har tema som kan defineres innen begrepet helse, må huske på at alle slike prosjekter skal være lagt fram for REK-nord til etisk vurdering.
    2. Det er veileder som er søker og står som prosjektleder – studentene selv kan ikke søker.
    3. Det skal ikke rekrutteres en eneste forsøksperson/ informant/ pasient før endelig tilsagn fra REK foreligger!
    4. Da REK behandling tar tid, må man beregne at søknadsprosessen vil ta 6 mnd før man kan planlegge å begynne datainnsamlingen. Dette tidsaspektet må studentene og veileder diskutere om de har tid til.
    5. Hvis studenten ikke har tid å vente på REK, velg et annet tema for hovedoppgaven/ masteroppgaven/ studentarbeidet!

Please remember to apply to REK-Nord for all project - small or large - involving health illness themes, or were the participants are children or patients! Students have to apply through their supervisor. Please calculate that the REK process can last as long as 6 months before any subjects vcan be recruited or data collected.
Ansvarlig for siden: Thomas Nermo
opprettet: 30.10.2014 14:09