Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Eksamensinformasjon

Eksamenskontoret holder til på plan 7, rom L7.123. Eksamenskontoret har ansvar for alt det praktiske ved avvikling av skoleeksamen. Vi saksbehandler søknader om individuell tilrettelegging. Ved semesterslutt på våren produserer vi automatisk vitnemål til alle bachelor, master og profesjons utdanningene. Ellers i året må vitnemål bestilles. Vitnemål sendes til registrer semesteradresse, dersom ikke annet er avtalt.

Ta kontakt med Randi Astad hvis henvendelsen gjelder:

  • bestilling av vitnemål og karakterutskrift (ved karakterutskrift kan du også ta kontakt med infotorget)
  • fusk på eksamen 
  • søknad om tilrettelegging i forbindelse med skoleeksamen

Ved andre eksamensspørsmål, ta kontakt med din studiekonsulent. Dere kan nå melde dere opp til utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen selv i studentweb.


 

Individuell tilrettelegging under skoleeksamen:

  • Har du en kronisk lidelse?
  • Er du høygravid eller ammer?
  • Har du norsk som fremmedspråk (1. året som registrert student ved UiT)
  • Eller har du av andre særlige grunner behov for spesiell tilrettelegging?

Søknadsfristene er 1. September/ 1. Februar hvis du trenger individuell tilrettelegging under skoleeksamen (ved utsatt eksamen/ kontinuasjonseksamen er fristen 15. August/15. Janaur).

NB: Husk å levere dokumentasjon fra lege eller spesialist sammen med søknaden (med mindre søknaden skjer på annet enn medisinsk grunnlag). Søknad kan sendes til eksamenskontoret, helsevitenskapelig fakultet, 9037 Tromsø

Her er mer informasjon om tilrettelegging.
Ansvarlig for siden: Randi Astad
Sist oppdatert: 09.11.2015 14:48
Husk alltid på å oppdatere semesteradressen din! Det er dit vi sender karakterutskrifter, vitnemål og annen informasjon.

VITNEMÅL OG KARAKTERUTSKRIFT

Bestillingsskjema for vitnemål sendes til utdanningstjenester@helsefak.uit.no). Det finnes ikke vitnemål for årsstudier og videreutdanninger (unntatt jordmor) - kun karakterutskrift.
Karakterutskrift: send henvendelse til utdanningstjenester@helsefak.uit.no