Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ekstern finansiering HSL-fak

Fakultetets fagmiljø skal delta og være aktiv i forskning som angår de globale samfunnsutfordringene. Fakultetet har blant annet som mål å øke andelen søknader spesielt innenfor tverrfaglig orienterte nasjonale og internasjonale program. De to fremste kildene er Forskningsrådet og EU sitt rammeprogram for forskning og innovasjon.

   

 

Norges Forskningsråd:              

 

Forskerprosjekt innen alle program har søknadsfrist en gang i året, hvert vårsemester.

Samarbeids-og kompetanseprosjekter har søknadsfrist ut en til to ganger i året.

Innovasjonsprosjekter (UIT kan være partner) har søknadsfrist om høstem


Du finner mer informasjon om Forskningsrådets program her.

Europa/H2020:

Mer informasjon ligger på UIT hjemmesider.  Les mer her:

Utlysningene finner du også på Forskningsrådets hjemmesider.   

 

 

 

Informasjon om retningslinjer og administrative rutiner finner du her:  ekstern finansiering
Ansvarlig for siden: Bjørg Hunstad
Sist oppdatert: 12.08.2019 13:38