Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Intern finansiering HSL-fak

HSL-fakultetet forvalter flere interne støtteordninger. Støtteordningen varierer fra år til år, og framkommer i fakultetets årsplan.

Forskningsgrupper:

Den mest omfattende ordningen er støtte til forskningsgrupper.

23 grupper har fått støtte fra fakultetets forskningsfond fram til og med 2019. Det vil bli lyst ut en ny runde for perioden 2020-2023.

 

Øvrige støtteordninger er for tiden disse:

Utenlandsstipend for PHD-studentene
Støtteordning for utenlandsopphold (3-6 måneder) for ph.d.-studenter.


Overgangsstipend
Støtte for kandidater som vil søke/vente på avklaring av en framtidig vitenskapelig karriere. Dekker lønn for 3-4 måneder. Støtten er beregnet på  på dyktige forskere som  har disputert eller levert inn avhandlinga ved UiT.

Små driftsmidler
Støtte til gode enkeltforskere og forskergrupper som ikke har store driftsmidler til prosjektene sine. Utlysning og tildeling skjer i løpet av vårsemesteret.

 

Støtte til større internasjonale konferanser

Ansatte som ønsker å arrangere større konferanser kan søke om støtte til dette. Utlysningen publiseres om høsten.


 

Stipend til utenlandsopphold for ansatte som i forbindelse med FoU-termin:  søknader og tildelinger om utenlandsopphold behandles sammen med søknaden om FoU-termin.

  
Ansvarlig for siden: Bjørg Hunstad
Sist oppdatert: 12.08.2019 13:41