Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

FOU-TERMIN FOR ANSATTE VED HSL-FAK

FoU-termin er en faglig stimuleringsordning for faste vitenskapelige ansatte ved fakultetet som innehar stilling som professor, dosent, førsteamanuensis eller førstelektor. FoU-termin er et virkemiddel for å styrke kvalitet og omfang av FoU-virksomhet ved institusjonen gjennom å gi faglige tilsatte en reell mulighet til å drive sammenhengende FoU-arbeid; enten det er fordypning i egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet, utvikling av prosjekter, utvikling av metoder eller etablering av FoU-samarbeid med andre miljøer, nasjonalt og internasjonalt. FoU-termin-ordningen skal bidra til å styrke søkerens fagmiljø og realisere institusjonens strategier og målsettinger.


Etter dagens retningslinjer (revidert 01.01.2017) må søkere som har 50/50 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid ha opptjeningstid på fire år og i snitt 0,7 publikasjonspoeng per år for å kunne få fordelt ett år FoU-termin. For søkere som har 70/30 fordeling mellom undervisning og FoU-arbeid må opptjeningstiden være seks år og ha i snitt 0,46 publikasjonspoeng per år for å kunne få fordelt ett år FoU-termin. Se mer utfyllende informasjon i UiTs retningslinje for fordeling av FoU-termin og fakultetets utfyllende bestemmelser til retningslinjen i HR-portalen.

 



Søknadsprosedyre
FoU-termin tildeles av fakultetsstyret i vårsemesteret året før FoU-terminen påbegynnes, og blir som regel utlyst på begynnelsen av året. Faglige tilsatte sender søknad på søknadsskjema til fakultetsadministrasjonen. Instituttene/sentrene vil i etterkant motta søknadene for innstilling. Utlysningen publiseres på Tavla.
 
Rapportering
Søkerne skal senest innen 3 måneder etter FoU-terminens utløp levere en skriftlig rapport om resultatet av FoU-terminen og hvordan dette vil påvirke FoU-planene videre. Rapportskjema sendes på epost til de dette gjelder.




Ansvarlig for siden: Bjørg Hunstad
Sist oppdatert: 16.01.2019 09:38