Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Orienteringer og varsler fra RESF

Varsler om negative sykdomsforløp

I forbindelse med negative sykdomsforløp registrert i RESF, er det besluttet at Helsedirektoratet og Helsetilsynet (lokalt og sentralt) vil bli varslet dersom det innrapporteres

  • tre negative forløp av en kronisk sykdom hvor samme behandling er brukt for samme tilstand, eller
  • ett negativt forløp av en alvorlig/livstruende sykdom.

Varsler sendt til Helsedirektoratet

23.12.2011        Varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process

 
Orientering fra NAFKAM vedrørende CFS/ME og Lightning process

Varselet som ble sendt ut i desember 2011, førte til en del reaksjoner og forespørsler, og denne orienteringen er et svar på disse henvendelsene.
Ansvarlig for siden: Solveig Johansson
Sist oppdatert: 29.06.2017 10:58