Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskning basert på RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

Avsluttede prosjekter

 • Rapport til Helsedirektoratet oktober 2015: https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP.pdf (Nytt oppdrag knyttet til evaluering av nytt kriteriesett for diagnosesetting av CFS/ME utføres i 2017).

 • Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling: Kan patienterfaringer udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter? Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet  Forfatter: Maria Malene Vogelius, ktw346, Hovedvejleder: Inge Kryger Pedersen, Bivejleder: Anita Salamonsen.

 • Grace Olakunle( 2015): Patient-initiated self-care and positive health outcomes in patients living with Multipe Sclerosis: A qualitative study. HEL-3950 Masters thesis in Public Health..Supervisor: Anita Salamonsen.

 • Anita Salamonsens PhD-prosjekt: Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context 2013, NAFKAMs skriftserie nr. 8.

 • Evaluering av pasientrapporterte positive og negative sykdomsforløp knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk tretthetssyndrom. Forskningsprosjekt på oppdrag av Helsedirektoratet der diagnosekriterier for CFS/ME-diagnose samt CFS/ME-pasienters erfaringer med bruk av treningsprogrammet Lightning Process studeres. Les mer om studien her: http://www.nifab.no/aktuelt/nifab/nafkam_ser_naermere_paa_bruk_av_omstridt_behandling. Rapport til Helsedirektoratet oktober 2015: https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP.pdf Nytt oppdrag knyttet til evaluering av nytt kriteriesett for diagnosesetting av CFS/ME utføres i 2017.

 • Kruse, Tove Elisabeth; Salamonsen, Anita. Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205395237.  Boken er basert på RESF og tar utgangspunkt i åtte pasienthistorier.

 • Anne Grete Sandaune (2012): Veksten i bruk og utøvelse av alternativ og komplementær medisin – hvordan kan det forstås? Et post.doc.prosjekt ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT i samarbeid med NAFKAM.  

 • Anne Grete Sandaune (2012): CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Forskning nr.3, 2012; 7:262-268 doi:10.4220/sykepleiens.2012.0132.  

 • Patienters opfattelse af årsag til sygdom og veje til helbredelse
  Prosjektansvarlig: Tove Elisabeth Kruse, cand. mag, ph.d., lektor, Roskilde Universitetscenter, Roskilde, Danmark. Resultatene av dette prosjektet er publisert i "Bibliotek for Læger": Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. I Bibliotek for Læger, 2009, årgang 201, s. 432-459. En del avprosjektets resultater er presentert på Conference on Research in Faith and Health in Secular Society, mai 2010 University of Southern Denmark med et paper om: Interpretation of illness and use of histrory. A modern notion of sin as link between causes of illness and roads to healing'. Se abstract og paper.

 

Artikler og rapporter

 • Salamonsen, Anita: Ulike risikoforståelser blant brukere av alternativ behandling og deres leger - en pilotstudie. Forskningskonferansen 2016; 2016-11-02 - 2016-11-03
 • Salamonsen, AnitaSystematisk registrering av pasienterfaringer gjennom 13 år: Bakgrunn, rutiner, resultater og veien videre. Forskningsgruppemøte HAS; 2016-02-15 - 2016-02-16
 • Salamonsen, Anita: Pasienters begrunnelser for å bruke alternativ behandling - nyttig for "pasientens helsetjeneste"?. Forskningskonferansen 2016; 2016-11-02 - 2016-11-
 • Salamonsen, Anita: Life stories as tools to change public health care systems.. International Conference on Narratives of Health and Illnesses; 2016-11-10 - 2016-11-12.
 • Salamonsen, Anita: Forskjeller i risikoforståelser mellom brukere av alternativ behandling og deres leger. Implikasjoner for kommunikasjon og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetskonferansen 2016; 2016-09-21 - 2016-09-22.
 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita: Exeptional courses of disease related to the use of complementary and alternative medicine? Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(6) s. 525-526.  
 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita: Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(6) s. 525-526.  
 • Baumgarten-Austrheim, Barbara; Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar: CFS/ME-pasienters erfaring med Lightning process. Tverrfaglig konferanse om CFS/ME; 2016-09-21 - 2016-09-22. UiT
 • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen Anita (2016): Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 6 - 136, side 525-26. doi: 10.4045/tidsskr.15.1351 http://tidsskriftet.no/article/3470006/
 • Salamonsen, Anita(2016). Use of complementary and alternative medicine in patients with cancer or multiple sclerosis: Possible public health implications. European Journal of Public Health 2016; Volum 26 (2), s. 225-29. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/10/08/eurpub.ckv184
 • Salamonsen, Anita; Frenkel, MosheHealth professionals and cancer patients: How to communicate effectively about complementary, integrative and alternative medicine. CAM-Cancer Consortium.
 • "Det virker for meg!" Kan kunnskap om bruk og brukere av alternativ behandling være relevant for helsetjenesten? Anita Salamonsen og Arne Johan Norheim i Dagens Medisin 26.01.2015
 • ”Aktive pasienter” lever bedre med sin MS-sykdom”www.nifab.no 09.02.2012
 • Fønnebø, V; Drageset, BJ; Salamonsen, A; (2012): The NAFKAM International Registry of Exceptional Courses of Disease Related to the Use of Complementary and Alternative Medicine. Global Advances in Health and Medicine 2012; Volume 1(1) p. 7-9.
 • Fønnebø, V; Drageset, BJ; Salamonsen, A; (2012): Worst Cases Reported to the NAFKAM International Registry of Exceptional Courses of Disease. Global Advances in Health and Medicine 2012; Volume 1(1) p. 28-28.
 • Kruse, T; (2010): Sygdom og synd. Kirke & Kultur nr. 3, s. 224-235, Universitetsforlaget
 • Kruse, T; (2009): Sygdomsfortolkning og historiebrug. Et patientperspektiv på årsager til sygdom og veje til helbredelse. Bibliotek for Læger, årgang 201:32459.
 • Launsø, L; Drageset, BJ; Fønnebø, V; Jacobson, JS; Haahr, N; White, JD; Salamonsen, A; Horneber, M; Egeland, E; (2006): Exceptional disease courses after the use of CAM: selection, registration, medical assessment and research. An international perspective. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 7:607613.
 • Launsø & Salamonsen; (2006): Register for Exceptionelle Sygdomsforløb. OMSORG, nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 3:77-81.
 • Norheim AJ; (2009): Rapport angående medisinske vurderinger av personer som      har skiftet ut amalgam fra sine tannfyllinger. En kvalitativ      dokumentanalyse ved gjennomgang av medisinsk journalmateriale.
 • Salamonsen, Anita; (2015) Mind the Gap! Lay and Medical Perceptions of Risks Associated with the Use of Alternative Treatment and Conventional Medicine, Forschende Komplementärmedizin; Volum 22 (1). ISSN 1661-4119.s 24 - 29.s doi: 10.1159/000376555.
 • Salamonsen, Anita; (2013) Doctor-patient communication and cancer patients' choice of alternative therapies as supplement or alternative to conventional care, Scandinavian Journal of Caring Sciences; Volum 27 (1). ISSN 0283-9318.s 70 - 76.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01002.x.
 • Salamonsen, A (2012): Doctor–patient communication and cancer patients’ choice of alternative therapies as supplement or alternative to conventional care. Scandinavian Journal of Caring      Sciences; E-pub ahead of print, doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01002.x
 • Salamonsen, A; Drageset, BJ; Fønnebø, V; (2012): A Patient-defined "Best Case" of Multiple Sclerosis Related to the Use of Complementary and Alternative Medicine. Global Advances in Health      and Medicine 2012; Volume 1(1) p. 30-32.
 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H; (2012): Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine. Qualitative Health Research; doi: 10.1177/1049732312457077
 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H; (2010): Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 5(2). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v5i2.5032.
 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H; (2012): Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternative behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri, 9(1) s. 28-30.
 • Sandaunet, Anne Grete; Salamonsen, Anita (2012): CFS/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Sykepleien Forskning; 3(7) s. 262-268. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0132.

 

Formidling

NAFKAM bidrar fortløpende med intervjuer og artikler i media, ukeblader m.m.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita. RESF - Et register for gode og dårlige pasienterfaringer med alternativ behandling. Forskningskonferansen 2016. 2016-11-02 - 2016-11-03 2016. 

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Har du erfaringer med alternativ behandling?. AstmaAllergi 2016; Volum 56 (5). ISSN 0801-3799.s 30 – 3

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Hvordan kan du bidra til forskning?.  M.E.-Kanalen. Tidsskrift for M.E. Nettverket i Norge 2016; Volum 25 (1).s 45 - 46. 

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Gode og dårlige erfaringer. HIVNorges medlemsblad: Positiv 2016 (3).s 16 - 17.

 • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita: Bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling for astma- og allergipasienter?. Fagbladet Allergi i praksis 2016 (3). ISSN 0806-5462.s 46 - 47.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita. Hvordan kan din historie gi oss viktig kunnskap?. Norges myalgisk encefalopatiforening • Nyhetsbrev 2016 (2 September 2016).s 26 - 27.

 • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita: Vi vil høre om dine erfaringer med alternativ behandling :R3 – et magasin fra Norsk Revmatikerforbund nr.3 2016, side 26.

 • Ulike perspektiver på sikkerhet og risiko ved alternativ behandling. Prosjektleder: Anita Salamonsen. Med utgangspunkt i intervjuer med kreft- og MS-pasienter og leger rekruttert via Register for eksepsjonelle sykdomsforløp studeres ulike perspektiver på risiko og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling og konvensjonell behandling. Studien har både et empirisk og et metodologisk fokus. Publikasjoner: Kronikk i Nordlys, "Vet brukerne hva de gjør?" 
 • Gir alternativ behandling en helsegevinst - eller er det en helserisiko? I Medium Magasin Nr. 7/8 - 2014
 • Kan dårlig kommunikasjon mellom lege og pasient utgjøre en helserisiko? www.nifab.no

 • NAFKAM - Unikt norsk forskningssenter for uventet helbredelse. I bladet "Mat og Helse" nr. 9, 2006.

 

Ønsker du å benytte data fra RESF i et forskningsprosjekt?

Forskere kan søke om tilgang til data fra Register for eksepsjonelle sykdomsforløp ved å fylle ut søknadsskjemaet med variabellisten og andre nødvendige vedlegg:

 

 

 

 

Skip to main content