Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) er et skandinavisk register som inneholder opplysninger fra personer som har opplevd bedring eller forverring av symptomer, som de knytter til bruk av alternativ behandling.

Hva er et eksepsjonelt sykdomsforløp?

I et eksepsjonelt sykdomsforløp erfarer pasienten positive eller negative helseeffekter som knyttes til bruk av alternative behandlingsformer. Med “gode sykdomsforløp” mener vi at pasienten opplever å bli frisk/symptomfri, eller at symptomene blir svakere eller færre. Med “dårlige sykdomsforløp” mener vi at pasienten opplever at symptomene blir sterkere og/eller flere.

Hva er alternativ behandling?

Alternativ behandling  kan ha ulike definisjoner. I dette registeret tar vi med alle tiltak som pasienten selv definerer som alternative i forhold til det etablerte helsevesenet. Det kan både omfatte egne tiltak og det å gå til en behandler. Noen eksempler er akupunktur, soneterapi, homeopati, massasje, mentale øvelser, healing samt spesielle tilskudd i form av urter m.m.

Personvern

All informasjon som blir gitt i tilknytning til RESF, er taushetsbelagt, og skriftlig materiale oppbevares nedlåst.

Har du erfart et sykdomsforløp som kan være aktuelt for registeret?

Da kan du kontakte RESF per telefon (+47 77 64 68 67),  e-post resf@helsefak.uit.no, via vårt kontaktskjema  eller brev (se adresse her).
Ansvarlig for siden: Solveig Johansson
Sist oppdatert: 10.11.2017 13:50