Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp - RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp – RESF – er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et sykdomsforløp som de knytter til bruk av alternativ behandling.

 Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som selv mener de har opplevd bedring eller forverring som de knytter til bruk av alternative behandlingsmetoder. Sykdomsforløpet kan ha vært godt eller dårlig. 

Med gode sykdomsforløp mener vi at pasienten opplever å bli frisk eller symptomfri, eller at symptomene blir vesentlig svakere og/ eller færre. Med  dårlige sykdomsforløp menes at pasienten opplever at symptomene er blitt vesentlig sterkere og/ eller flere.

Har du erfaringer med alternativ behandling som kan være aktuelle for registeret?

Kontakt oss på e-post resf@helsefak.uit.no, per telefon (+47- 77 64 86 50/ 77 64 68 67), brev (se adresse her), eller gå direkte til vårt kontaktskjema

 


Eksempler på publikasjoner basert på RESF:

Vitenskapelig artikkel i European Journal of Public Health 2016:

Salamonsen, Anita. Use of complementary and alternative medicine in patients with cancer or multiple sclerosis: Possible public health implications. European Journal of Public Health 2016; Volum 26 (2), s. 225-229. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/10/08/eurpub.ckv184

Kronikk i Tidsskrift for Norske Legeforening 2016:

Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen Anita.
Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 6 - 136, side 525-26. doi: 10.4045/tidsskr.15.1351 http://tidsskriftet.no/article/3470006/

 Kronikk i Dagens Medisin 2015:

"Det virker for meg!" Kan kunnskap om bruk og brukere av alternativ behandling være relevant for helsetjenesten? Anita Salamonsen og Arne Johan Norheim i Dagens Medisin 26.01.2015

 

Bok Gyldendal Akademisk 2012:

 

Alternative veier - Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp Av Tove Kruse og Anita Salamonsen

Alternative veier - Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp

Av Tove Kruse og Anita Salamonsen.  Gyldendal Akademisk, 2012.
ISBN: 9788205395237. 

Se omtale av boken her: nifab.no og Gyldendal

 Ansvarlig for siden: Solveig Johansson
Sist oppdatert: 24.03.2017 14:12

Kontaktpersoner

Solveig Johansson                       

Daglig leder av RESF
Tlf. +47 77 64 68 67
solveig.johansson@uit.no
E-post RESF: 
resf@helsefak.uit.no Anita Salamonsen
Leder av styringsgruppen for RESF
Tlf. +47 77 64 68 68
anita.salamonsen@uit.no

Skip to main content