Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyret HSL-fak

Fakultetsstyret er øvste organ ved fakultetet og har det overordna ansvaret for fakultetsverksemda. Styret har 11 medlemmer som blir valde for fire år av gongen. Representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette og studentrepresentantane blir valde for eitt år om gongen. Styret har ekstern styreleiar, førsteamanuensis Torunn Klemp ved NTNU.  Dekan Sonni Olsen er sekretær for styret.

HSL-fak Strategi 2018-2022

Medlemmer

Møteplan. saksdokument og referat 

Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden)

Reglement for HSL-fakultetet (vedtatt i Fakultetsstyret 04.06.2014)

Valreglar (vedtatt i Universitetsstyret 15.02.2012, ePhorte 2010/5715-10)
Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 05.09.2019 11:20