Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningstermin for ansatte ved Helsefak

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin

Retningslinjene for fordeling av FoU-termin er under revisjon. Vedtak om nye retningslinjer vil bli fattet i Universitestsstyret 5. februar 2020. Helsefak vil lyse ut FOU-termin for høst 2021 og vår 2022 etter denne datoen.

Det er ikke forventet storer endringer i de nye rutinene. Retningslinjene som var gjeldene fra 1. januar 2019 finner du her.

Økonomisk støtte til utenlandsopphold

Faglige tilsatte kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Satsene for økonomisk støtte utgjør 80 % av NFR sine satser for utenlandsstipend. Ved tildelingen i 2019 er satsene kr. 14 400 for enslige og kr. 26 400 for familier per måned. Det kan søkes om minimum tre måneders stipend til maksimum ti måneders stipend. Instituttene kan gi ytterligere midler i reisestøtte til sine søkere. 

Fakultetsstyret har vedtatt følgende kriterier for tildeling av økonomisk støtte til utenlandsopphold i FoU-termin (jf. ePh. 2015/3881):

1) Opphold med klar relevans for søknader til EU-finansierte prosjekter:

  • karrierebyggende/kvalifiserende opphold for søknader til European Research Council (ERC StG, CoG og AdG) og Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA-IF)
  • nettverksetablering for og forberedelse av søknader om midler til ph.d.-utveksling og strukturert forskerutdanning (MSCA-ITN)
  • kvalifiserende og samarbeidsetablerende opphold for søknader til tematiske utlysninger fra H2020 Societal Challenges og andre internasjonale konkurranseutsatte forskningsprosjekter

2) Opphold i henhold til strategiske prioriteringer fra fakultet og institutt. Rekkefølge av søknader i instituttenes innstilling vektlegges.

Søknadsprosedyre

FoU-termin og økonomisk støtte tildeles av Helsefak innen 15. juni året før FoU-terminen påbegynnes, og blir som regel utlyst på begynnelsen av året. Faglige tilsatte sender søknad på søknadsskjema til sitt institutt. Instituttene rangerer og sender søknadene som de støtter til Seksjon for forskningstjenester. Instituttene skal redegjøre for søkernes stillingsprosent, siste forskningstermin, ansiennitet og hvordan søkeren møter kravene til å være aktiv forsker, i sin oversendelse.

Søknadsskjema for 2019 finner du her.

Rapportering

Søkerne skal senest innen 6 måneder etter FoU-terminens utløp levere en skriftlig rapport om resultatet av FoU-terminen og hvordan dette vil påvirke FoU-planene videre. Rapporten skal oversendes og godkjennes av instituttleder. Instituttleder skal sørge for at rapporten lagres i ePhorte.

Mal for rapportering finner du her.

 

 
Ansvarlig for siden: Marita Pedersen
Sist oppdatert: 22.01.2020 11:10