Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon og tips til EVU-studenter

Denne siden skal prøve å gi deg svar på det du lurer på rundt videreutdanning ved ILP.

 1. EVU-Ordbok
 2. Opptak og dokumentasjon
 3. Semesterregistrering og semesteravgift
 4. IT-brukerkonto og Fronter
 5. UiTs IT-ressurser
 6. Studentkort og studentrabatt
 7. Hvor og når er samlingene
 8. Eksamen

EVU-ordbok

"EVU" er en forkortelse for "etter- og videreutdanning". Noen bruker uttrykkene om hverandre, men etterutdanning og videreutdanning har ulik betydning.

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift til Studensamskipnaden for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere. Noen etterutdanninger har form som oppsøkende virksomhet, der universitetets fagpersoner kommer til en arbeidsplass.

Etter- og videreutdanninger skiller seg også fra hverandre på hvordan de finansieres.

 • Oppdragsfinansierte studier er finansiert av en oppdragsgiver for å gi et tilbud til en bestemt gruppe studenter. Oppdragsgiverne har ofte også midler som dekker reise og opphold for studenter, og evt. tapt arbeidsfortjeneste dersom man må ta seg fri fra jobb. Men dette varierer fra studium til studium. Ved ILP er oppdragsgiverne som regel offentlige, som Utdanningsdirektoratet, Fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner eller regionale samarbeidskontor.
 • Egenfinansierte studier er studier som UiT finansierer selv, enten ved stategiske satsninger eller ved statlig finansiering basert på hvor mange studiepoeng som fullføres i studiet. F.eks. er noen av fagvalgene i våre lærer- og barnehagelærerutdanninger åpne, slik at videreutdanningstudenter kan ta emner sammen med følger et studieløp mot en grad.
 • Studentfinansierte studier er studier hvor studenter (eller deres arbeidsgivere) må betale en relativt høy avgift for å kunne studere. Slike studier er unntaksvise, da høyere utdanning i Norges skal være gratis. ILP tilbyr svært sjeldent slike studier.

En tredje måte etter- og videreutdanninger skiller seg fra hverandre er hvordan undervisningen organiseres.

 • Samlingsbasert undervisning består av konsentrerte perioder med undervisning, veiledning og gruppearbeid, gjerne over 1-4 dager.
 • Campusbasert undervisning har undervisning i korte perioder tilnærmet hver uke over et semester.
 • Nettbasert undervisning består av undervisning, veiledning og arbeid der dialogen med fagpersoner foregår via internett. Dette kan bestå av nettforelesninger som kan ses når som helst, undervisning med to-veis lyd bilde, diskusjoner i forum og andre arbeidskrav som skal gjøres/leveres på nett.

De fleste videreutdanningene ved ILP består av en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert undervisning.

 Andre forkortelser og systemer

 • UiT - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • HSL - Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning
 • ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
 • Udir - Utdanningsdirektoratet
 • Canvas er UiTs LMS (Learning Management System).
  Når du har blitt tatt opp på et studium vil du få tilgang til denne nettsiden, og du vil finne informasjon om studiet, kunne kommunisere med faglærere og medstudenter.
  I noen tilfeller vil det også bli lagt ut pensumartikler, nettbaserte forelesninger eller øvingsoppgaver. I de fleste videreutdanninger skal du også levere arbeidskrav elektronisk på disse sidene.
 • MOOC er en forkortelse for Massive Open Online Course.
  UiT har to videreutdanninger for lærere som er MOOC-inspirert:
  Matematikk 2 for 5-10 trinn (Fra høsten 2015) og Tysk 1 for 5-10 trinn (Fra høsten 2017).
 • Wiseflow er UiTs elektroniske verktøy for eksamensinnlevering.

Opptak

Hvis du ikke finner svaret på ditt spørsmål her, kan du kontakte ILPs opptaksepost.

For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside. Se ILPs EVU-side for en oppdatert liste over studienes søknadsfrister, og hvor man skal søke. Vær også oppmerksom på hva som er opptakskravet til studiet du søker på.

Alle søknader til studier ved UiT skal registreres elektronisk.
For studier finansiert av Utdanningsdirektoratet skal søknaden registreres på Udirs nettsider.
De fleste videreutdanninger legges ut på UiTs EVU-web og noen få legges ut på den UiTs Søknadsweb.
Hvor du skal registrere søknaden til din videreutdanning skal være tydelig merket når du går inn på ILPs EVU-sider Du vil også finne informasjon om søknadsfristene på denne siden. 
Etterutdanningskurs kan være åpen for alle. Hvis det er begrenset med plasser vil kurset legges ut på Tavla, og det vil være "førstemann til mølla" for å melde seg på.

Mange videreutdanninger er finansiert av andre enn UiT. Disse instansene kan da velge hvem somkan søke på disse studiene, så fremt at UiT godkjenner at søkerne er kvalifisert.

EVU-web

På EVU-web vil du først få opp en side med flere fagområder. 

Trykk på "pluss-tegnet" på venstre side av "Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk" eller "Kompetanse for kvalitet" eller det som tilsvarer din utdanning. Velg så emnet du ønsker å søke opptak på. Du vil nå se et bilde som gir litt informasjon om emnet. Trykk så på en av "søk om opptak" knappene midt i bildet. Dersom du ikke allerede er pålogget må du gjøre dette nå, på følgende måte:

 • Er du ny student ved UIT benytter du deg av boksen merket "registrer ny bruker". Fyll inn feltene med dine personalia. Når dette er gjort vil du snart få tisendt en epost med passord som du kan bruke for å logge deg inn.
 • Dersom du har vært student tidligere kan du logge deg inn med personnummer og PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du sende en epost til opptak@uit.no eller ringe studentinformasjonen på 776 44960

Etter at registreringen er ferdig vil du få beskjed om det på skjermen. Du vil også motta en e-post med bekreftelse. Dersom du ikke får denne e-posten må du ta kontakt, da er du sannsynligvis ikke registrert, eller gjort en feil da du fylte inn din epostadresse.
E-posten gir også litt informasjon om ettersendelse av dokumentasjon. Dette skal lastes opp elektronisk på EVU-web

Søknadsweb

For å registrere søknaden din på Søknadsweb må du logge deg inn med ditt personnummer og en PIN-kode. Første gang du søker på Søknadsweb eller EVU-web vil du få mulighet til å opprette denne selv. Dersom du har vært student ved UiT eller noen av de høgskolene som har fusjonert med UiT, vil det være en knapp som vil sende deg PIN-koden på nytt.

Dersom du har glemt din PIN-kode, og har endret e-postadresse siden sist du var student, kan du ta kontakt med Studentinformasjonen (776 44960) eller studiekonsulenten for EVU.

På Søknadsweb (men ikke på EVU-web) vil det være mulig å laste opp dokumentasjon på opptakskrav elektronisk. Sørg derfor for at du har scannede versjoner av dine dokumenter tilgjengelig.

Opptakskrav

Alle videreutdanninger har et opptakskrav. Dersom du har vært student ved UiT/HiTo/HiFm har vi sannsynligvis dokumentasjon på hva du har fullført. Ta allikevel kontakt dersom det er mer enn 25 år siden du tok utdanning hos oss. Dersom opptakskravet krever det, send inn evt. dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved en annen utdanningsinstitusjon, arbeidsattester eller lignende.

For å dekke opptakskravet må man sende inn dokumentasjon som kreves til følgende adresse:

UiT Norges arktiske universitet
Opptakskontoret
9037 Tromsø

Semesterregistrering og semesteravgift

Alle studenter ved UiT skal betale semesteravgift til Norges arktiske studentsamskipnad jf. lov om studentsamskipnader. Studentsamskipnaden har som ansvar å finansiere velferdstilbud for studenter, f.eks. barnehage, kantine, rådgivning, treningstilbud, studentdemokrati, bokhandel og studenthus.

Semesteravgiften er for tiden på  470/500, og skal betales hvert semester du er student ved UiT.
Et unntak eksisterer for denne regelen.

 • 15 eller færre studiepoeng over to semester. Studenter på disse videreutdanningene trenger bare å betale semesteravgift det semesteret de tar eksamen.
 • Dersom man tar flere emner ett av semesterene må man allikevel betale begge semestrene.

Betalingsinformasjon for semesteravgiften finnes på Studentweb.
Legg merke til at det er et nytt KID-nummer for hvert semester.

Du logger deg inn på Studentweb med ditt personnummer og din PIN-kode. Denne PIN-koden vil du bli tilsendt når du får opptak til studiet. Semesteravgiften skal være betalt innen 1.september i høstsemesteret og innen 1.februar i vårsemesteret. For videreutdanninger med opptak og oppstart i midten av et semester vil det være en annen frist.

Ordinære studenter på UiTs program må også melde seg opp til undervisning og eksamen på Studentweb. Videreutdanningsstudenter som har søkt på en videreutdanning bestående av bare ett eller to emner trenger ikke å gjøre dette. Studenter som skal ta utsatt-/kontinuasjonseksamen må også melde seg opp på Studentweb.

Merk også at dersom du tar emner ved flere utdanningsinstitusjoner samme semester, trenger du bare å betale semesteravgift til en av disse. Send da en kvittering på betalt semesteravgift til institusjonen du ikke betalte til.

Se også UiTs sjekkliste for nye studenter.

IT-brukerkonto, Fronter og Wiseflow

Når du har blitt tatt opp på en videreutdanning må du opprette en IT-brukerkonto. 

For å opprette IT-brukerkonto går du til Profil-nettsiden. Her logger du deg inn med personnummer og PIN-kode, på samme måte som på Studentweb. Ditt brukernavn blir opprettet bestående av tre bokstaver og tre tall f.eks. abc123. Du oppretter passordet ditt selv, men det stilles noen krav til lengde og innhold i passordet.

For å få nytt passord må du ringe 776 44544. For andre spørsmål kan du enten ringe eller sende e-post

Du finner også diverse bruksanvisninger og nyttige artikler Orakelets nettsider.

IT-brukerkontoen kan brukes til flere ting, men den viktigste er at den gir deg tilgang til Fronter.
Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas. Du finner bruksanvisninger til Canvasi høyremargen.

Eksamen skal leveres i Wiseflow. Se ILPs eksamensider for mer informasjon.

Se også UiTs side for praktisk informasjon

Andre IT-ressurser

Din IT-brukerkonto kan også brukes til andre ting.

EDUROAM er et trådløs nettverk som finnes bl.a. på alle norske offentlige universitet og høgskoler, på Studentsamfunnet Driv og på alle norske flyplasser. Det finnes også flere steder utenfor Norge. For å logge inn bruker du IT-brukernavnet ditt + "@uit.no" - f.eks. abc123@uit.no - passordet er det samme som på IT-brukerkontoen ellers. Se Orakelets nettsider eller ta kontakt med dem dersom du får problemer.

På UiTs LiReg-sider får du tilgang til programvare som kan være nyttig for deg som student. Bl.a. Microsoft Office-pakken (Word, Excel mm.), Windows 7 og ordbokprogrammet Clue 10.

Universitetsbibliotekets nettsider vil du tilgang til å bestille bøker som kan hentes i en av UBs filialer. Men du vil også finne artikler og bøker som er tilgjengelig elektronisk. For å få tilgang til dette må du både være logget inn, men også være på UiTs nett.

Dersom du vil ha tilgang til elektroniske artikler og bøker hjemmefra må du bruke UiTs VPN-tjeneste "Anyconnect", som kobler din PC til UiTs nett uansett hvor du er i verden.

Studentkort og studentrabatt

For å få utstedt et student-IDkort kreves personlig oppmøte på et av stedene der disse lages.
Du må være tatt opp og ha betalt semesteravgift for å få utstedt studentkortet.
Studentkort lages i:

 • Studentinformasjonen - Administrasjonsbygget på campus Breivika i Tromsø
 • Studentekspedisjonen - ILPs bygg i Mellomveien 110 i Tromsø
 • Servicetorget - Campus Alta
 • Driftstekniker, avdeling Bygg og Eiendom - Campus Hammerfest

Studentkortet er et adgangskort til deler av campusene utenfor åpningstid, og til avlukkede datalabene. Det fungerer også som lånekort på Universitetsbiblioteket

Når semesteravgiften er betalt vil du få en semesterbekreftelse på mobil-appen Student ID

Med fremvisning av studentkort og gyldig semesteroblat vil du få studentrabatt på en rekke produkt og tjenester over hele landet.

Hvor og når er samlingene?

Samlingene skal være oppført på undersiden til din videreutdanning på ILPs EVU-sider.
Hvis det ikke er ført opp der kan du se i årsplanen som ligger i høyrefanen på ILPs sider.
Når rombookingen er ferdig (ca. 01.05 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret) vil du kunne hvilke rom din videreutdanning er tildelt på UiTs timeplansider.

ILPs samlingsbaserte videreutdanninger er for tiden en av fem steder. Vi jobber med å legge videreutdanninger også til andre campus og studiesenter i fremtiden.

 • Campus Breivika ligger nord på Tromsøya, tett intill Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  For å komme til Breivika fra sentrum kan du ta rute 20, 21, 32 og 34 (24, 33 og 42 er mindre direkte alternativ). 
 • Campus Mellomvegen 110 er de lokalene til det som tidligere het Lærerhøgskolen på sydspissen av Tromsøya, ikke langt fra Telegrafbukta og Tromsø Museum.
  For å komme til Mellomveien fra sentrum kan du ta rute 37 busstoppet Lærerhøgskolen. Du kan også ta rute 33/34 fra sentrum eller Giæverbukta, men må da gå 200 meter opp en bakke fra busstoppet Lanesbukta.
  KART
 • Campus Alta

  Campussider

Parkering

Ved campus Breivika er det betalingsparkering gjennom Tromsø Parkering sin app. Last gjerne ned appen før du reiser til Breivika, og registrer din bil i appen. Se UiTs parkeringssider for mer informasjon.

Ved campus Mellomveien er det for tiden gratis parkering. (Dette vil endre seg snart.) Det er allikevel få parkeringsplasser hvis du ankommer utpå dagen.

Hvor er Paviljongen?

Paviljongen er et av undervisningsbyggene på Mellomvegen 110. Den ligger på sørøstsiden av hovedbygningen, ned mot havet. 

Eksamen

Se ILPs samleside for eksamen

Se også UiTs samleside for eksamen.
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 13.12.2018 09:12

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/info

Viktige generelle lenker

ILP EVUs hovedside

Min side for studenter

Viktige lenker for opptak og registrering

EVU-web

Søknadsweb

Studentweb

Viktige lenker for IT-tilgang

Aktiver IT-brukerkonto

Orakeltjenesten, UiTs IT-support

Nyttige lenker for IT-ressurser

Programvare for studenter

Universitetsbiblioteket

Jobbe hjemmefra

Andre nyttige lenker

Min side

Timeplan