Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

KORT OVERSIKT OVER DEN FAGLIGE VIRKSOMHETA

 

OVERSIKT OVER DEN FAGLIGE VIRKSOMHETA I 20112

Forelesninger og veiledning:

Ola Graff holdt flere forelesninger for Lærerutdanninga, og for amerikanske gjestestudenter ved Kunstfag, UIT.

Foredrag:

Under Norsk folkemusikklags årsmøte i Oslo: "Samlingene våre - nedstøva arkiv eller i dagsaktuell bruk"

Under Riddu Riddu: Om Nils-Aslak Valkeapää som musiker & Semsamseminar om joikesamlinga på TMU.

Under avduking av Daniel Hægstads minnestein på Våje

Under TMU's 140-årsjubileum: om salmodikon

Under Desembernatt på TMU: "Kampen om folkemusikken"

Forskningsforedrag for Seksjon for Kulturvitenskap: "Kan "absurd" grunnforskning være nyttig? - Et eksempel fra museets arkiver".

Samlingsarbeid
Opptaksdatabasen lagt til UiT fellesområde. Det har vært foretatt innsamling i sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk område, både i Norge og Sverige

Tilvekst

73 tilvekstnummer som bl.a. omfatter 28 lydopptak med over 300 melodier, og 59 manuskriptenheter med tilsammen 1216 manuskriptsider.


 

 


 

OVERSIKT OVER DEN FAGLIGE VIRKSOMHETA I 2011

Forelesninger og veiledning:

Ola Graff holdt forelesninger for Lærerutdanninga, for Samisk kulturkunnskap og for Kunstfag ved UIT.

Det er gitt veiledning for studenter på ulikt nivå

Foredrag:

Under kirkekulturdagene: "Folketoner og salmebøker"

For HSL-administrasjonen: "Kultur og identitet"

For Ny Musikk i Oslo: "Om Djevelens musikk"

Under Desembernatt TMU: "Varme klanger fra fortida"

Annet
O.G. blei nominert til formidlingspris ved UIT

Samlingsarbeid
Et positiv fra Hamarøy bygdetun blei lånt inn, restaurertog tatt opp på band. det har vært foretatt innsamling i bl.a. Finnmark, Tysfjord og Enare

Tilvekst

72 tilvekstnummer som bl.a. omfatter 36 lydopptak og 621 manuskriptsider
 

OVERSIKT OVER DEN FAGLIGE VIRKSOMHETA I 2010

Forelesninger og veiledning:

Ola Graff holdt forelesninger for studenter fra St.Olaf college, USA, for nasjonalt lærermøte for Steinerskolelærere, for Lærerutdanninga, for Samisk kulturkunnskap, UIT, for Ole Bull kurs konservatoriestudenter i Målselv

Det er gitt veiledning både for en masterstudent og en doktorgradsstudent, i tillegg til et par studenter på lavere grad

Foredrag
- På Senioruniversitetet i Tromsø om Nils Aslak Valkeapää 24.3

- for Tromsø Museum, Seksjon for Kulturvitenskap om Daniel Hægstad-prosjektet 14.3

- om Petter Dass i Grønnåsen kirke under kirkedagene 17.4

- for folkedansgruppa SBA om Daniel Hægstad i Målselv 23.10

- for styret ved Tromsø Museum om Musikksamlinga 7.12

- på Desembernatt på Tromsø Museum 2.12 om ”Et gløtt inn i folkemusikkforskerens verksted”.

Annet
”Gjett på joik” for barn i museets utstillinger 7.2. Boklansering på TMU 24.11. Deltatt på Desembernatt under et par arrangementer

Samlingsarbeid
Hele lydbandsamlinga er gjennomgått i forbindelse med ny omgang med digitalisering av lydsamlinga (”Revita”). Hjemmesida er oppdatert og utvida, og engelsk hjemmeside oppretta. 
Det har vært uført feltarbeid på Kvaløya, Senja, i Sør-Troms, Lødingen, Hamarøy, Tysfjord, Alta, Lakselv, Kvalsund og Hønefoss.

Tilvekst:
Det er i 2011 60 tilvekstnummer, som bl.a. omfatter ca 780 manuskriptsider, ca 32 ulike opptak og ei stor Valkeapää-samling.

 
Ansvarlig for siden: Ola Graff
opprettet: 30.09.2014 13:49