Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nordnorsk Folkemusikksamling består av flere delsamlinger

Folkemusikk2
Salmodikon med siffernotebok fra samlingene.
Foto: Adnan Icagic


Lydopptak. 
Nær 2000 lydband, mesteparten originale opptak, men også kopier fra andre arkiv. Oppbevares i et eget klimaregulert magasin. Samlinga er digitalisert.
Manuskripter. Ca 36.000 manuskriptsider. Det omfatter handskrevne visebøker, notesamlinger, spørrelister, bakgrunnsinformasjon, skrevne intervju etc.
Fonogram (CD, LP, kassetter). 
Utklipp fra aviser. Spesielt stor er samlinga om samisk musikk (i perioden 1988-98 også fra Sverige).
Litteratur. Et stort bibliotek med litteratur om tradisjonsmusikk i landsdelen.
Foto. Fotosamlinga finnes tilgjengelig gjennom Fotoarkivet på Tromsø Museum
Video.
Instrumenter. Det finnes bare noen få instrumenter i samlinga.

Noter1
Så tidlig som i 1799 ble det skrevet opp to samiske joiker av en italiensk reisende, Guiseppe Acerbi. Opptegnelsen er blant de eldste folkemusikk opptegnelsene fra Nord-Norge.

 

Noter2
Acerbi (1799) skrev også opp noen danselåttere fra Alta, bl.a. en halling. Opptegnelsener blant de eldste folkemusikkopptegnelsene fra Nord-Norge.
Ansvarlig for siden: Ola Graff
Sist oppdatert: 30.09.2014 13:39