Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tillitsvalgte på studiekullene i informatikk

Følgende studenter er valgt for studieåret 2018/-19 som tillitsvalgt for de enkelte studiekullene i informatikk:

  • Kull 2018 (1. året): Bachelorstudiet - Wilhelm Vold (vsh003@post.uit.no). Sivilingeniørstudiet - Jarl André Ingebrigtsen (jin009@post.uit.no)
  • Kull 2017 (2. året): Silje Løkken Christiansen (sch037@post.uit.no) og Elisabeth Sie Andersen (ean086@post.uit.no)
  • Kull 2016 (3. året): Sidra Ali Taha - sta016@post.uit.no
  • Kull 2015 (4. året): Mads Robert Johansen - mjo193@post.uit.no (gjelder også 1. året for 2-årig masterstudium)
  • Kull 2014 (5. året): Nikolai Åsen Magnussen (nma031@post.uit.no) og Håkon Wallann (hwa018@post.uit.no (gjelder også 2. året for 2-årig masterstudium) 


De tillitsvalgtes oppgaver kan være:

  • Være en talsperson for kullet
  • Si i fra om kritikkverdig forhold i studiet
  • Være en kontaktperson for andre i kullet hvis noen lurer på noe
  • Være et bindeledd mellom instituttet og kullet, som f.eks. å hjelpe til med å formidle viktig informasjon