Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tillitsvalgte på studiekullene i informatikk

Følgende studenter er valgt for studieåret 2017/-18 som tillitsvalgt for de enkelte studiekullene i informatikk:

  • Kull 2017 (1. året): Ahmednuur Ibrahim (aib000@post.uit.no) og Casper Tollefsen (cto016@post.uit.no)
  • Kull 2016 (2. året): Simon Solnes - sso128@post.uit.no
  • Kull 2015 (3. året): Mads Robert Johansen - mjo193@post.uit.no
  • Kull 2014 (4. året): Nikolai Åsen Magnussen - nma031@post.uit.no | (vara) Håkon Wallann - hwa018@post.uit.no (gjelder også 1. året for 2-årig masterstudium) 
  • Kull 2013 (5. året): Camilla Stormoen - cst042@post.uit.no (gjelder også 2. året for 2-årig masterstudium)


De tillitsvalgtes oppgaver kan være:

  • Være en talsperson for kullet
  • Si i fra om kritikkverdig forhold i studiet
  • Være en kontaktperson for andre i kullet hvis noen lurer på noe
  • Være et bindeledd mellom instituttet og kullet, som f.eks. å hjelpe til med å formidle viktig informasjon
Skip to main content