Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Regionale tilbud i Nord-Norge

ILP har utlyst regionale tilbud i Engelsk, Norsk og Matematikk i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Finnsnes, Harstad, Narvik og nettbasert de siste årene. Hvor studiene tilbys varierer fra år til år.

Skoleeier betaler for studiet, og får dette refundert av Utdanningsdirektoratet. Søker må dermed registrere en søknad både ved UiT og hos Utdanningsdirektoratet som "annet studietilbud". Følg "Mal for registrering" når du skal registrere deg. Du finner den i høyremargen på denne nettsiden.

Finansiering og søking

Studiene er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet. Det medfører at søkere til disse studiene må søke på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1.mars i tillegg til UiTs søknadssider. Søknadssidene til UDIR åpner 1.februar, og UiTs åpner i starten av februar.
Se mal for registrering av søknad i høyrefanen.

En oversikt over våre nasjonale tilbud finner du de på http://uit.no/videre 

Opptakskrav

 • Fullført lærerutdanning
  • Videreutdanninger for 1-7 trinn er også åpen for førskolelærere/barnehagelærere
  • Videreutdanninger for 5-10 trinn er også åpen for lærere med PPU (8-13)
 • Opptak på nivå 2, f.eks. Matematikk 2, krever fullført 30 stp. i faget fra før.
 • Ansettelsesforhold som lærer
 • Godkjent søknad hos skoleeier og UDIR gjennom Kompetanse for kvalitet.

Studietilbud 2019/2020

 • Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1+2 - VID-6090 og VID-6091, 15+15 stp. - studiested Harstad
  Målgruppe - lærere i Troms. Lærere fra Sør-Troms prioriteres ved mer enn 30 kvalifiserte søkere
  Emnebeskrivelse høst - Emnebeskrivelse vår

Samlingsdatoer Kull 2019 (Kan få endringer)

  • Uke 36: Ons-Fre
  • Uke 43: Tir-Fre
  • Uke 05: Ons-Fre
  • Uke 07: Hele uka - Studietur til språksenteret i York, England.
  • Uke 16: Ons-Fre
  • Uke 19: Muntlig eksamen

 • Norsk 1 for 1-7 trinn, del 1+2, VID-6096 og VID-6097  - 15+15 stp. - studiested Finnsnes
  Målgruppe - lærere i Troms. Lærere fra Midt-Troms prioriteres ved mer enn 30 kvalifiserte søkere
  Emnebeskrivelse høst - Emnebeskrivelse vår

Samlingsdatoer Kull 2019

  • Uke 37: Ons-Fre
  • Uke 42: Ons-Fre
  • Uke 46: Ons-Fre
  • Uke 04: Ons-Fre
  • Uke 13: Ons-Fre
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 18.03.2019 13:41

Lenke til denne siden

http://uit.no/ilp/evu/regional

http://uit.no/ilp/evu/finnmark


Opptak

Søknadsfrist 01.03.

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider OG på UiTs EVU-web.

Mal for registrering av søknad 2019/20  

Søknadsside Utdanningsdirektoratet 

Søknadsside UiT 


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU 


Tilbake til toppsiden EVU