Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Regionale tilbud i Nord-Norge

ILP tilbyr flere regionale tilbud i Nord-Norge, som er tilrettelagt for lærere i regionen de er lagt til. I Alta og Kirkenes tilbys studier på 15 stp. over ett år. I Narvik og på Finnsnes tilbys studier på 15+15 stp. over ett år. Skoleeier betaler for studiet, og får dette refundert av Utdanningsdirektoratet. Søker må dermed registrere en søknad både ved UiT og hos Utdanningsdirektoratet som "annet studietilbud". Følg "Mal for registrering" når du skal registrere deg. Du finner den i høyremargen på denne nettsiden.

Finansiering og søking

Studiene er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet. Det medfører at søkere til disse studiene må søke på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1.mars i tillegg til UiTs søknadssider. Søknadssidene til UDIR åpner 1.februar, og UiTs åpner i starten av februar.
Se mal for registrering av søknad i høyrefanen.

Opptakskrav

 • Fullført lærerutdanning
  • Videreutdanninger for 1-7 trinn er også åpen for førskolelærere/barnehagelærere
  • Videreutdanninger for 5-10 trinn er også åpen for lærere med PPU (8-13)
 • Ansettelsesforhold som lærer 
 • For studiet Norsk 2 kreves 30 stp. i norsk

Studietilbud 2018/2019

 • VID-6043F Matematikk 1 for 1-7 trinn, del 2 - 15 stp. i Alta
  Emnebeskrivelse
  • Uke 35: Mandag
  • Uke 41: Torsdag
  • Uke 46: Torsdag
  • Uke 04: Torsdag
  • Uke 10: Torsdag
  • Uke 15: Torsdag
 • VID-6090 og VID-6091 Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1+2 - 15+15 stp. på Finnsnes
  Emnebeskrivelse høst - Emnebeskrivelse vår
  • Samling 1: Uke 36: Tirsdag-Torsdag
  • Samling 2: Uke 42: Tirsdag-Fredag (Endret fra uke 43, 15.05.18)
  • Semesteroppgave leveres på slutten av høstsemesteret
  • Samling 3: Uke 05 Onsdag-Fredag
  • Samling York, England: Uke 11: Mandag-Fredag - studietur - ikke obligatorisk
  • Samling 4: Uke 14: Onsdag-Fredag
  • Muntlig eksamen: Uke 19: Torsdag/Fredag

-----

  • TRUKKET GRUNNET FÅ SØKERE
 • VID-6098 Norsk 1 for 5-10 trinn, del 1 - 15 stp. i Kirkenes
  • TRUKKET GRUNNET FÅ SØKERE
 • VID-6080 (tidligere ENG-6010F) Engelsk 1 for 5-10 trinn, del 1 - 15 stp. i Alta
  • TRUKKET GRUNNET FÅ SØKERE

Lenke til denne siden

http://uit.no/ilp/evu/regional

https://uit.no/ilp/evu/finnmark


Opptak

Søknadsfrist 01.03.18

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider OG på UiTs EVU-web.

Mal for registrering av søknad - OPPDATERT FOR 2018/2019!

Søknadsside Utdanningsdirektoratet 

Søknadsside UiT 


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU 


Tilbake til toppsiden EVU