Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utveksling for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved UiT Norges arktiske universitet og er viktig både for studenter og ansatte.

Internasjonalisering åpner for å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrensene.

 


Utveksling


Vi ønsker at våre studenter skal reise på utveksling. Utveksling er en verdifull erfaring, både faglig og sosialt. Vi prøver å  legge til rette for dette med gode utvekslingsavtaler med ulike institusjoner over hele verden.

Erasmus+ er fakultetets fagspesifikke avtaler, med ulike institusjoner I Europa.

UiT - Norges arktiske universitet har en rekke åpne utvekslingsavtaler, med institusjoner i andre deler av verden.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS/Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

Anbefalte utvekslingsavtaler

for spesifikke studieprogram

Med anbefalte kurs ved institusjonene

 

Erasmus+ avtaler ved NT-fak
Fagspesikke avtalerUiTs utvekslingssider
Søknad - trinn for trinn


Reisebrev fra våre studenter
Bli inspirert av tidligere utvekslingsstudenter

 


Internasjonalisering hjemme


Internasjonalisering handler også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, innreisende utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og internasjonal kompetanse blant ansatte og studenter ved UiT.                                                                             

 

 

Kontakt:

Anne Marit Wilhelmsen Internasjonal koordinator anne.m.wilhelmsen@uit.no Tlf. 776 44424

Tine Hågensen Internasjonal koordinator tine.m.hagensen@uit.no Tlf. 776 44009


 

 

 

Eller send henvendelse til:

studier-nt@support.uit.no

 

 

Skip to main content