Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Regelverk knyttet til ph.d.-utdanningen ved HSL-fak

Ph.d. (UiT)


Ph.d. (HSL-fak)

 

Dr.philos. (UiT)

 

Evaluering av avhandlinger

 

Generelt om studier ved UiT - bl.a. eksamen


Lovverk


Fra Kunnskapsdepartementet


Fra NOKUT

  • Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning
  • Kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
Ansvarlig for siden: Mayvi B. Johansen
Sist oppdatert: 16.01.2019 11:43