Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studentutvalget ved Helsefak

Studentutvalget er det høyeste studentpolitiske organet ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vi jobber for å ivareta studentenes velferdsmessige interesser og opptre som et uavhengig studentorgan.

 

FRISTER FOR SØKNAD OM STØTTE
Frist for søknad om driftsmidler - 15. februar/15.september

Frist for søknad om arrangementsstøtte - 1. april/1.oktober


Alle søknader blir gjennomgått fortløpende eter fristen

 


 

Hvem er vi?


Studentutvalget består av fem medlemmer: leder, nestleder, økonomiansvarlig, tillitsvalgtkontakt og sekretær. Medlemmene er underlagt taushetsplikt. Hvert semester inviterer vi til minst ett allmøte der alle under Helsefak møtes og diskuterer saker som er aktuelle på tvers av studieretningene. Her kan de tillitsvalgte fremme saker fra sine kull, som vi i Studentutvalget kan ta med videre opp i systemet dersom det er aktuelt. Ved at sakene følger denne tjenesteveien får vi løst saker på lavest mulig nivå i organisasjonen, og får en ryddig og effektiv prosess. Se også «Hvem bestemmer hva på fakultetet».

Studentutvalget ved Helsefak velges for en periode på tolv måneder, og det sittende studentutvalget har ansvar for å få valgt et nytt Studentutvalg.

 

 


 

Hva gjør vi?


Vår hovedoppgave er å ivareta studentenes rettigheter og å fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet ved fakultetet. Vi tar med oss saker fra studenter og tillitsvalgte til ledelsen og administrasjonen.

En annen viktig oppgave for oss er å fordele økonomiske midler til studenttiltak som studentorganisasjoner og klasseaktiviteter på Helsefak. Nederst på siden finner du informasjon om hvordan du kan søke om penger. En siste hovedoppgave for Studentutvalget er å oppnevne studentrepresentanter til Studentparlamentet, Fakultetssyret samt en rekke andre råd og utvalg ved fakultetet. 

 

 


 


Hvorfor skal du engasjere deg?

Du får være med og sørge for at studentenes rettigheter blir fulgt, og påvirke din egen studiesituasjon. Du får lære om organisasjoner og organisasjonskultur, som er viktig erfaring å ha med seg når man skal ut i arbeidslivet. I tillegg til dette får du muligheten til å reise på kurs og konferanser, og du får en attest etter endt innsats.

 

 Hvordan kan du bidra?

Ved å melde inn saker via tillitsvalgt til Studentutvalget kan du være med å påvirke din studiehverdag, og sørge for at studentenes rettigheter ivaretas. Dersom du ønsker å bidra mer kan du enten stille som tillitsvalgt for ditt kull, eller du kan melde deg til de ulike studentvervene som vi har ansvar for å fylle. Gjennom disse vervene får du lære mer om organisasjoner og organisasjonskultur, og du kan få muligheten til å være med på kurs og konferanser. Dette kan gi gode erfaringer å ha med seg videre inn i arbeidslivet. Mange av vervene er også betalt.

 


 

Hvordan søke støtte?

 

Alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet som tar minimum 30 studiepoeng per år kan søke om penger fra Studentutvalget. Du kan søke om penger til å arrangere faglige eller sosiale arrangementer. Studentorganisasjoner ved fakultetet kan søke om driftsmidler til sin organisasjon. Denne støtteordningen gjelder kun studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet og utvides ikke for studenter fra andre fakulteter. 
Søknader om midler til enkeltarrangement og driftsmidler samles opp og behandles en gang per semester, de kan leveres på e-post eller i vår postkasse ved kontoret. Søknadsfrister annonseres for hvert semester. For mer informasjon om krav til søknad, klikk deg inn på lenkene nederst i høyremargen.

                                                              


Medlemmer av Studentutvalget studieåret 2019/2020

Ellen Marie Knotten
Leder
Studieprogram: Farmasi
e-post: ekn016@uit.no

Kristian Olsen
Økonomiansvarlig
Studieprogram: bachelor i ergoterapi
e-post: kol065@uit.no  

Kristin Victoria Kristiansen
Nestleder
Studieprogram: Bachelor i bioingeniørfag
e-post: kkr090@post.uit.no  

 

Maren Ingebritsen 

Planlegger
Studieprogram: Farmasi

E-post: min037@uit.no 

 

 

Miriam Nilsen

Tillitsvalgtkontakt

Studieprogram: master i biomiedisin

E-post: mni091@post.uit.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Kristine Vollnes Kjeldsen
Sist oppdatert: 01.11.2019 13:22