Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fremgangsmåte for innlevering i Munin

Munin er universitetets åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale. Uavhengig av om du ønsker avhandlingen publisert, skal den leveres inn elektronisk via innleveringsportalen i Munin. Innlevering i Munin er en forutsetning for at avhandlingen skal bli sendt til komiteen for bedømmelse.

Innleveringsportalen i Munin finner du her. Vanlig brukernavn og passord for din UiT-konto skal benyttes. Dersom du trenger hjelp til å aktivere brukerkontoen din ved universitetet, må du ta kontakt med IT-tjenesten orakel@uit.no . Følgende punkter om innleveringen er spesielt viktige:

1. Avhandlingen (og evt. andre dokumenter) skal leveres i pdf-format. Ta kontakt med IT-ansvarlig ved din avdeling dersom du trenger hjelp med konvertering til riktig format.

2. For alle artikler (og andre deler) som du har skrevet sammen med andre, må medforfattere gi sitt samtykke til at dette kan legges ut i Munin. Munin krever ikke noen skriftlig dokumentasjon på dette, men du vil bli bedt om å angi om dette er OK i skjemaet. Det er derfor en fordel at du ordner med samtykke fra medforfatterne før du starter innleveringen.

3. Avhandlingen kan enten leveres inn som én komplett pdf-fil eller som flere separate filer. Det er uansett viktig at du bruker meningsfylte filnavn, f.eks. introduksjon.pdf, paper-1.pdf, etc.

4. Ved levering i Munin vil du bli bedt om å gi et sammendrag av og definere noen nøkkelord for avhandlingen. Disse skal fylles ut for å gjøre oppgaven lettere søkbar og mer tilgjengelig. Sammendraget er ment for fagfeller og kan gjerne være identisk med abstract i avhandlingen.

5. Vi gjør oppmerksom på at det er du selv som har ansvaret for at pdf-filen(e) som leveres i Munin er fullstendig(e). Vi ber deg derfor om å være nøyaktig i redigeringen og leveringen av avhandlingen.
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 31.07.2014 12:55