Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innlevering av ph.d.-avhandling ved BFE-fak

I forbindelse med innlevering av avhandlingen, er det flere ting du må være oppmerksom på. Under finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal levere og når du skal trykke opp avhandlingen. Du finner også informasjon om adgang til å rette eventuelle feil du oppdager i avhandlingen etter innlevering.

 

Innlevering

Husk at du i god tid før innlevering må  søke om endelig godkjenning av opplæringsdelen. Først når du har fått opplæringsdelen din endelig godkjent, kan du gå i gang med innleveringen.

Innlevering av doktorgradsavhandlinger ved BFE-fak skal skje gjennom innleveringsportalen til universitetets vitenarkiv Munin. Fremgangsmåte for innlevering i Munin.

NB! Innlevering i Munin er en forutsetning for at avhandlingen skal bli sendt til komiteen for bedømmelse.

 

Når avhandling er levert i portalen, skal følgende dokumenter sendes til BFE-fak:

  • Anbefaling fra veileder om at avhandlingen er klar til å bedømmes for ph.d.-graden
  • Kopi av ”Acknowledgements”
  • Kopi av forside på hver artikkel som inngår i avhandlingen
  • Medforfattererklæringer. Skjema medforfattererklæring. Det anbefales at du i tillegg tar med medforfattererklæringene inn i avhandlingen.
  • Siste  versjon av prosjektbeskrivelsen som ble oppdatert i forbindelse med midtveisevalueringen

 

Tilbaketrekking og retting av avhandlingen

Et avhandling som er levert, kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om den er verdig til å forsvares. Du kan likevel søke om å få rettet opp formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Sammen med søknaden skal det ligge en fullstendig oversikt over alle feil (errata) som du ønsker å rette. Søknaden må leveres inn senest fire uker før komiteen sin frist for å levere innstillingen. Husk at du bare kan søke om dette én gang.

 

Trykking

Så snart avhandlingen er godkjent og funnet verdig til å forsvares, kan du gå i gang med trykkingen.

  • Bruk universitetes mal på forside
  • Trykkeriet trenger minst 3 uker på opptrykkingen, så ta kontakt med innkjøpsansvarlig Tore Haukås tlf 776 46134, eller Tove Løvstad tlf 776 46040 for bestilling, så snart du har fått avhandlingen godkjent.
  • Normalt vil instituttene dekke utgifter til 60-70 eksemplarer.
  • Du vil trenge et ISBN-nr, og dette vil  du få tilsendt, så snart avhandlingen er godkjent.
  • Av de opptrykte avhandlingene, skal 10 stk levers til BFE-fak for distribusjon til bibliotekene.

 

Formidling

BFE-fak ønsker å synliggjøre forskning og faglige aktiviteter og vi ønsker derfor å formidle resultatene fra ditt doktorgradsarbeid.  Vi oppfordrer deg til å fylle ut "Mal for formidling av doktorgrader" og sende den på e-post til ingjerd.nilsen@uit.no senest en uke før disputas. Teksten du sender inn her, vil bli brukt til å lage et nyhetsoppslag om disputasen din.

 

Lurer du på noe ifbm innlevering, så ta gjerne kontakt med Ingjerd G. Nilsen tlf 776 46018

 

 

 
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 18.11.2019 13:26