Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rapportering og oppfølging

Dersom ting ikke går helt som planlagt i løpet av doktorgradsarbeidet, er det viktig at dette tas tak i så tidlig som mulig slik at du ikke mister verdifull tid. For å fange opp eventuelle problem du måtte ha, må du derfor levere årlige rapporter om fremdriften i doktorgradsarbeidet ditt.

 

Fremdriftsrapport

Fremdriftsrapport skal leveres hver høst til det instituttet du tilhører.  Rapportskjema blir sendt ut fra Forskningsseksjonen, men besvarelsen sendes kontaktpersonen som er oppgitt i utsendelsen. Dersom du har rapportert om vesentlige avvik fra fremdriftsplanen, skal dette tas tak i, og det må lages en ny fremdriftsplan for deg.

Både ph.d.-student og veileder er forpliktet til å melde fra om vesentlige avvik fra fremdriftsplanen til instituttet.  Ansvaret for å følge opp evtuelle problemer som fremkommer i fremdriftsrapporten ligger hos instituttet, men også personalet i Forskningsseksjonen kan kontaktes.

 

Medarbeidersamtale

Du skal også få tilbud om en medarbeidersamtale med instituttleder eller den person som instituttleder utpeker en gang i året. Om du har behov for dette, er opp til deg å avgjøre.

 
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 24.09.2014 10:09