Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Administrasjon og forvaltning av ph.d.-utdanningen

Forskningsseksjonen har ansvar for administrasjon og forvaltning av doktorgradsutdanningen. Vi besvarer henvendelser, bistår med og behandler søknader og administrerer andre oppgaver tilknyttet ph.d.-utdanningen.

 

Seksjonen har sekretariatsansvar for Forskningsutvalget (FU). Forskningsutvalget er beslutningsorgan og fatter vedtak i saker som vedrører doktorgradsutdanningen, herunder søknad om opptak, søknad om endring og endelig godkjenning av opplæringsdel og endring i veilederteamet.

Skip to main content