Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Eksterne mobilitetsstipend

Forskningsseksjonen kan bistå ph.d.-studenter med søknader om utenlandsstipend til andre finansieringskilder enn UiT.

ph.d-studenter som ønsker å ha et forskningsopphold i utlandet, men som mangler finansiering til dette, kan søke om mobilitetsmidler fra mange ulike kilder.  UiT har listet opp flere av de største programmene og forskningsrådet har også en god side på mobilitetsstipend til ulike land. Legathandboken kan også være nyttig å studere, selv om mange av stipendene/legatene er av mindre omfang enn de noe større programmene.

 

For ph.d.-studenter som ikke er norske, kan man i tillegg undersøke om det finnes finansieringsmuligheter i hjemlandet. 

Skip to main content