Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Overgangsstipend

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi lyser ut overgansstipend to ganger i året. Første utlysning og søknadsfrist er i juni. Andre utlysning og søknadsfrist er i desember. Rammen for denne ordningen har i de siste årene vært ca 9 mnd. med stipend. Stipendet skal dekke lønn for 3-5 måneder i påvente av avklaring angående postdoktorstipend.

 

Hvem kan søke

Overgangsstipendet er beregnet på dyktige forskere som har disputert i foregående og inneværende semester. Også de som har levert inn ph.d.-avhandling til bedømmelse i samme periode, kan søke. I sistnevnte kategori gis evt. tilsagn om stipend med forbehold om at avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden.

Spørsmål om overgangsstipend kan rettes til seniorrådgiver Rune Larsen.

Neste søknadsfrist er fredag 2. juni 2017.

 

Krav til søknaden

Søknaden skrives på fastsatt søknadsskjema. Søknaden vedlegges anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø, som skal begrunne støtte til søkeren ut fra særlige kvalifikasjoner, fagprofil og planer ved fakultetet.

Vurderingskriteriene for tildeling er blant annet:

  • Prosjektbeskrivelse: Hva skal overgangsstipendperioden brukes til?
  • Anbefaling fra institutt og veileder/fagmiljø
  • Gjennomføringstid for doktorgradsstudiet
  • Forskningspotensial nasjonalt/internasjonalt
  • Vitenskapelig produksjon, basert på forskningsdokumentasjonssystemet Cristin
  • Innpassing i forhold til fakultetets satsingsområder

I de siste tildelingene har det også blitt vektlagt kandidatene, eller fagmiljøet, har søkt om forskningsfinansiering.

Utfyllt søknadsskjema med alle vedlegg sendes elektronisk til følgende e-post adresse:postmottak@bfe.uit.no 

 

BEHANDLING OG TILDELING

Det er forskningsutvalget som behandler søknadene og tildeler stipendene. Behandlingstiden er normalt fra 2 - 4 uker. 

Skip to main content