Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæringsdel

Ph.d.-utdanningen har et omfang på 180 stp der avhandlingen utgjør 150 stp og opplæringsdelen 30 stp. Hva som kan godkjennes i opplæringsdelen, er regulert gjennom universitetets ph.d.-forskrift og BFE-faks utfyllende bestemmelser til denne. Under finner du reglene du må forholde deg til, for å få opplæringsdelen din godkjent.

 

Nivå på kursene og andre krav 

Emner i opplæringsdelen skal være på ph.d.-nivå (8000-emner) og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Ved BFE-fak anbefaler vi sterkt at du tar SVF-8600 Vitenskapsteori og etikk for å dekke dette kravet, og at du tar emnet så tidlig som mulig i ph.d.-løpet fordi du vil ha bruk for det du lærer her videre i arbeidet med doktorgraden.

Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng, og minst 20 av dem bør tas etter opptak. Kurs, emner og liknende som skal inngå i opplæringsdelen bør ikke være eldre enn to år ved studiestart.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen skal normalt være ordinære emner ved institusjonen eller spesialpensum. Emnene/kursene skal ha en evaluering der vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller gradert skala (A-F) skal benyttes. Emner i sistnevnte kategori må være bestått med karakteren C eller bedre for at de skal kunne godkjennes i opplæringsdelen.

Innholdet i opplæringsdelen skal være slik at den sammen med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

 

Spesialpensum

Spesialpensum i opplæringsdelen kan maksimalt utgjøre 15 stp og kan bestå av følgende:

 • Litteraturbasert  pensum. For fagbøker eller artikler i realfagene beregnes ca 40-50 sider per studiepoeng og i samfunnsfag ca 60-80 sider per studiepoeng.
  • Litteraturbasert pensum ≤ 3 studiepoeng vurderes med muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 4 - 6 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord) og muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 7 - 15 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord), foredrag etter oppgitt tittel (30 min) og muntlig eksamen.
 • Foredrag på vitenskapelig konferanse (inntil 3 stp).  Foredraget må dokumenteres med kopi av      foredraget og program for konferansen.
 • Utarbeidelse og presentasjon av poster (inntil 2 stp). Poster dokumenteres med kopi av posteren og program fra konferansen.
 • Annen relevant aktivitet dersom denne er anbefalt av veileder

Foredrag og poster kan maksimalt gi 5 stp, og man kan kun få godkjent ett foredrag og én poster.

 

Forskerkurs

Nasjonale og internasjonale forskerkurs evaluert av relevant fagmiljø med hensyn til nivå og omfang kan benyttes i opplæringsdelen. Søknad om godkjenning av forskerkurs rettes til FU. Godkjenning forutsetter:

 • Veileders bekreftelse på at kurset er relevant
 • Dokumentasjon av undervisningsopplegg. Her må det fremgå hvilket nivå kurset er på.  Dersom omfanget på kurset ikke er angitt i ECTS:
  • må det legges ved en oversikt over hvor mange timer man har brukt på å gjennomføre kurset. Ett stp tilsvarer 28-30 arbeidstimer og
  • dokumentasjon på gjennomføring og  bestått kunnskapstest som f.eks. eksamen, essay, poster, foredrag eller lignende.

 

Endringer i opplæringsplanen

Eventuelle endringer i opplæringsplanen må anbefales av hovedveileder og søkes godkjent av FU. Søknad om endring i opplæringsdelen sendes til forskningsseksjonen.
 

Endelig godkjenning av opplæringsdelen

Før du leverer avhandlingen din til vurdering, må opplæringsdelen din være endelig godkjent. Selv om du har fått godkjent en opplæringsplan ved opptak til studiet og har gjennomført alle kursene i henhold til denne, må du søke om å få opplæringsdelen din endelig godkjent når du har gjennomført alle kursene. Dette gjør du ved å rette en søknad til FU der du lister opp hvilke emner som skal inngå i god tid før du har tenkt å levere. Ofte har det vært endringer i opplæringsplanen underveis i studiet, og da kan man søke om endring og endelig godkjenning samtidig.
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 14.03.2019 10:20