Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om ph.d.-emner ved BFE-fak

BFE-fak tilbyr en rekke doktorgradsemner som  er åpne for ph.d.-studenter fra UiT og andre universiteter. Hvilke emner som er aktuelle i din opplæringsdel, må du diskutere  i samråd med veilederen din. Kanskje er det mer aktuelle kurs ved andre fakulteter eller ved andre utdanningsinstitusjoner? Under finner du informasjon om hvordan du søker opptak på doktorgradsemner ved BFE-fak, hvem som kan søke, frister for oppmelding, hvordan du bestiller karakterutskrift og en oversikt over BFE-fak sitt tilbud av doktorgradsemner.

 

Hvordan du søker om plass på ph.d.-emner ved BFE-fak

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg opp til universitetes ph.d.-emner via StudentWeb. Brukermanual i hvordan semesterregistrere seg og melde seg opp til emner i StudentWeb finner du her. Merk at du ikke er garantert plass på adgangsbegrensede emner. På slike emner vil du få beskjed om du har fått plass etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Andre søkere, som ph.d.-studenter fra andre universiteter, ansatte ved UiT eller andre må søke opptak til ph.d.-emner via SøknadsWeb. Brukerveiledning for å registrere søknad i SøknadsWeb finner du her.

 

Eksterne søkere må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å laste opp dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student i SøknadsWeb. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon. Bekreftelse fra veileder eller kopi av opptaksbrev er dessverre ikke gyldig dokumentasjon.

De som dokumenterer at de er registrerte ph.d.-studenter betaler ikke semesteravgift.

 

Frister påmelding

Fristen for å søke plass  på et emne varierer, men du vil finne info om hvilken frist som gjelder i emnebeskrivelsen.

 

Hvem kan søke om opptak til ph.d.-emner

Følgende studenter kan få plass på 8000-emner, i prioritert rekkefølge:

  1. Personer som er tatt opp til ph.d.-studiet ved UiT.
  2. Deltakere på førstelektorprogrammet som oppfyller utdanningskravet.
  3. Doktorgradsstudenter fra andre universiteter enn UiT. Bekreftelse fra hjemmeinstitutsjonen må legges ved søknaden.
  4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er doktorgradsstudenter. Bekreftelse på (minimum) bestått mastergradsstudium må legges ved søknaden.

Dersom det er flere søkere enn plasser på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.


Frister eksamen

Frist for å melde seg opp til ordinær eksamen er 1. februar i vårsemesteret  og 1. september i høstsemesteret om ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen.

 

Karakterutskrift

Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse. Du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift. Du kan også få utlevert karakterutskrift ved å kontakte studentinformasjonen.

 

Kontinuasjonseksamen

I emnebeskrivelsen vil det være informert om hvorvidt det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet eller ikke. Fristen for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Du melder deg opp til kontinuasjonseksamen via studentweb.

 

Oversikt over 8000-emner ved BFE

Dette er en oversikt over alle 8000-emnene ved BFE-fak. Emnene arrangeres ikke hvert semester og ikke nødvendigvis i et fast intervall. For nærmere beskrivelse av emnet og informasjon om når emnet går, se UiTs emnekatalog. Emnekataogen publiserers ca 1. mars, og blir supplert ca 1. september.

BED-8004 Academic Entrepreneurship - preparing PhDs for an entrepreneurial career - 5 stp - HHT - Course leader: Lene Foss

BED-8005 Innovation and Sustainability - 7,5 ECTS - HHT - Kursleder: Lene Foss

BIO-8005 Seminar: Molecular Environmental Biology in Microbes and Plants - 5 stp - AMB - Kursleder: Kirsten Krause

BIO-8007 Communicating Science Module 2: Coping with media - 1 stp - AMB - Kursleder: Arve Lynghammar

BIO-8010 Communicating Science Module 3: visualizing your science - 3 stp - AMB - Kursleder: Arve Lynghammar

BIO-8011 Modelling in Systems Biology I - Metabolic pathway modelling - 5 stp - AMB - Kursleder: Ines Heiland

BIO-8012 Fish migration: Theory and Technology - 5 stp - AMB - Kursleder: Audun Rikardsen, Eva B. Thorstad

BIO-8014 Aquatic Animal Welfare - 5 stp - AMB - Kursleder: Even Jørgensen

BIO-8015 Arctic Marine Pollution - 10 stp - AMB - Kursleder: Jasmine Nahrgang

BIO-8016 Northern Food Web Ecology - 10 stp - AMB - Kursleder: Rolf Anker Ims

BIO-8017 Biological Rythms - 10 stp - AMB - Kursleder: Gaby Wagner

BIO-8018 Environmental molecular Genetics - 20 stp - AMB - Kursleder: Mette Svenning, Laura Jakola

BIO-8019 The story and impact of Arctic marine science - 2 stp - AMB - Kursleder: Marit Reigstad

BIO-8020 Arctic Marine System Ecology and Climate Change - 10 stp - AMB Kursleder: Paul Wassmann

BIO-8022 Biological membranes and their proteins - 5 stp - AMB - Kursleder: Karstein Fischer

BIO-8023 Arctic Biodiversity and Systematics - 10 stp - AMB/TMU - Kursleder: Galina Gusarova

BIO-8024 Northern Biodiversity Hotspots: Field Course in Skibotn - 5 stp - AMB/TMU - Kursleder: Galina Gusarova

BIO-8025 Molecular identification for species diagnostics: from DNA Barcoding to Metabarcoding - 5 stp - AMB/TMU - Kursleder: Galina Gusarova

BIO-8101 Functional genomics - 5 stp - AMB - Kursleder: Karsten Fischer

BIO-8105 Ecological methodology: Study design and statistical analysis - 10 stp - AMB - Kursleder: Nigel Yoccoz

BIO-8106 Northern Populations and Ecosystems - 10 stp - AMB - Kursleder: Rolf Anker Ims

BIO-8501 Aquatic Physiology - 10 stp - AMB - Kursleder: Even Jørgensen

BIO-8504 ARCTOS Colloquium - 5 stp - AMB - Kursleder: Paul Wassmann

BIO-8506 Evolution and Ecologically Driven Speciation - 10 stp - AMB - Kursleder: Colin Adams

BIO-8510 ARCTOS marine ecological research cruise Spitsbergen and Barents Sea - 3 stp - AMB - Kursleder: Paul Wassmann

BIO-8511 ARCTOS Marine ecological research cruise East Greenland - 3 stp - AMB - Kursleder: Jørgen Schou Christiansen

BIO-8514 Advanced ecological statistics - 10 stp - NFH - Kurselder: Raul Primicerio

BIO-8516 Arctic Frontiers PhD-student workshop I - 4 stp - AMB - Kursleder: Paul Wassmann

BIO-8517 Arctic Frontiers PhD-student workshop II - 4 stp - AMB - Kurselder: Paul Wassmann

BIO-8604 Marine Marine bioprospecting and bioactive compounds for Health - 5 stp - NFH - Kursleder: Klara Stensvåg

BIO-8605 Introduction to Ecopath (EwE) with Ecosim ecosystem modelling - 2 stp - NFH - Kursleder: Marie-Anne Blanchet

BIO-8606 Basic and Applied Microalgae II - 10 stp - NFH - Kursleder: Hans-Christian Eilertsen 

FSK-8002 Communicating Science Module 1: Scientific Writing - 3 stp - NFH - Kursleder: Arve Lynghammar

FSK-8003 Leadership skills - preparing PhD students for taking on leadership tasks - 2 stp - HHT - Kursleder: Arve Lynghammar

FSK-8005 Funding your Research - 3 stp - NFH - Kursleder: Arve Lynghammar

SOK-8005 Advanced Natural Resources Economics - 10 stp - NFH - Kursleder: Claire Armstrong

SOK-8006 Advanced Marine Environmental - and Fisheries Economics - 5 ECTS - NFH - Kursleder: Ola Flåten

SOK-8007 Linear algebra multivariate calculus - 10 stp - HHT - Kursleder: Arild Wikan

SOK-8008 Programming in Mathematica - 10 stp - NFH - Kursleder: Arne Eide

SOK-8020 Econometrics - 10 stp - HHT - Kursleder: Øystein Myrland

SVF-8600  Philosophy of Science and Ethics - 6 stp - NFH - Kursleder: Peter Arbo

Skip to main content