Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fri doktorgrad: dr. philos

Graden dr. philos. (doctor philosophiae) er et alternativ for deg som ønsker å ta doktorgraden på egen hånd uten å følge det organiserte løpet i en doktorgradsutdanning. Avhandlingen skriver du uten noen form for formell veiledning og uten å måtte gjennomføre et formelt  opplæringsprogram.

Er avhandlingen din innenfor et av fagområdene ved BFE-fakultetet, søker du til oss om å få fremstille deg. Med søknaden skal det ligge fem eksemplarer av den ferdige avhandlingen, kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader samt en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen, eller deler av denne ikke er, eller har vært, innlevert til bedømmelse  ved en annen institusjon . Du må også legge ved medforfattererklæringer, kopi av acknowledgements og kopi av forside på hver artikkel som inngår i avhandlingen.

Først om og når søknaden godkjennes, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, og det oppnevnes en bedømmelseskomité.

Når du har blitt registrert som doktorgradskandidat, får du brukerkonto ved UiT og du må levere avhandlingen din gjennom universitetets innleveringsportal Munin. Fremgangsmåte for innlevering i Munin.

Dr. philos.-graden tildeles på grunnlag av:

  • en godkjent vitenskapelig avhandling
  • to godkjente prøveforelesninger, én over et emne du får tildelt og én over et emne du velger selv
  • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

 

Mer detaljert informasjon om hvilke regler som gjelder for tildeling av dr. philos.-graden ved UiT finner du i dr. philos.-forskriften.

Skip to main content