Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studentoppgaver ved Institutt for medisinsk biologi

Vi tilbyr  oppgaver for bachelor-, master-, forskerlinje- og 5.års-studenter.

Vi forsker blant annet på hvordan bakterier gjennom mutasjoner og utveksling av genetisk materiale kan oppnå resistens mot antibiotika, eller hvordan fysisk aktivitet kan hindre hjerteinfarkt. Flere av våre forskningsgrupper forsker også på kreft; hvordan kan kreftceller stoppes slik at de ikke sprer seg til andre steder i kroppen, eller hvilke molekyler i en kreftsvulst kan si noe om en pasients leveutsikter.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike oppgaver:

 

Ta gjerne kontakt med Anine Andersen eller Karin Eilertsen dersom du har spørsmål!