Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Rektorutdanningen

Rektorutdanningen er en videreutdanning på 30 stp. for skoleledere over tre semester.
Videreutdanningen gis i samarbeid mellom UiT, Nord Universitet og NTNU, og har studiesteder i Trondheim, Bodø og Tromsø.

Fullført studium kan innpasses i en erfaringsbasert master i utdanningsledelse.

Skoleledelse.no
Link til Studiets nettsider.

Studiet gis på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Link til Udirs nettsider.