Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Spesialpedagogikk for lærere

Lærere som ønsker videreutdanning i spesialpedagogikk kan ta emner i Tromsø eller Alta. Alle emnene er samlingsbaserte.

Opptak Tromsø

For å ta emnene på 1000- og 2000-nivå i Tromsø trenger man en enkeltemnestudierett på bachelornivå (kode 9199). Det er også mulig å ta andre emner i pedagogikk/spesialpedagogikk med en enkeltemnestudierett, men disse vil ha ordinær ukentlig undervisning. Studierett til enkeltemner på lavere nivå krever kun generell studiekompetanse.

For å ta emnene på 3000-nivå trenger man en enkeltemnestudierett på masternivå (kode 9371). Opptakskravet til denne studieretten er fullført utdanning som lærer/førskolelærer/barnevernspedagog/spesialpedagog I tillegg må man ha 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende UiTs STV-1050. Se programsiden for master i spesialpedagogikk for mer opptaksdetaljer. Når man søker må man skrive inn hvilket/hvilke emner man skal ta i kommentarfeltet.

Emnene tas sammen med programstudenter i spesialpedagogikk, men emnene er samlingsbaserte, og egner seg dermed til å kombinere med arbeid.

Søk på den lokale søknadsweben før 1.juni (for å få studierett til høst- og vårsemesteret) eller 1.desember (for å få studierett til vårsemesteret). 

 

Emner som er tilgjengelige i Tromsø:

Høstsemester Vårsemester
PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv (20 stp) PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring (10 stp)
PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk(10 stp)
PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemming (10 stp)
PED-3022 Sosio- og emosjonelle vansker (20 stp) PED-1016 Spesialpedagogisk samarbeid (10 stp)

Opptak Alta

For å ta emner i Alta trenger man en enkeltemnestudierett på masternivå. (kode 9371)
Søk på den lokale søknadsweben før 1.juni (for høstsemesteret) eller 1.desember (for vårsemesteret).

Opptakskravet til denne studieretten er fullført utdanning som lærer/førskolelærer/barnevernspedagog/spesialpedagog I tillegg må man ha 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende UiTs STV-1050. Se programsiden for master i spesialpedagogikk for mer opptaksdetaljer.

Emnene tas sammen med studenter på masterprogrammet i spesialpedagogikk, men emnene er samlingsbaserte, og egner seg dermed til å kombinere med arbeid.

Emner Alta

Høstsemester Vårsemester
PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer, (10 stp) PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning (10 stp)
PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring, (10 stp)  

PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse
i spesialpedagogisk arbeid
, (10 stp)

 

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og
grunnlagsproblemer
, (10 stp)


PS. Vernepleie-fagmiljøet i Harstad tilbyr også videreutdanninger i spesialpedagogikk. Les mer her: https://uit.no/utdanning/program/480380/videreutdanningsemner_i_spesialpedagogikk 
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 12.08.2019 10:17

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/spesped


Kontakt

ilp-opptak@uit.no


Opptak

Søknadsfrist 01.06. på Søknadsweb for høstsemester
Søknadsfrist 01.12. på Søknadsweb for vårsemester
...
Søknadskode 9199 Enkeltemner lavere grad - ikke realfag -for BA-emner Tromsø
Søknadskode 9371 Enkeltemner på masternivå - for MA-emner (krever grad+ metodeemne)