Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Kompetanse for mangfold

Gjennom en femårig satsing skal barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen.

Kompetanse for mangfold er et stort prosjekt som inkluderer ulike former for kompetanseutvikling rundt arbeid med minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Les mer om prosjektet på Utdanningsdirektoratets nettsider.

11.juni 2014 avholdt UiT en konferanse for UH-sektoren, kommuner, barnehager, skoler og Fylkesmenn som er en del av prosjektet. Videoforelesninger fra konferanse kan man finne her.

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/mangfold


ILP har følgende kontaktpersoner for prosjektet.

ANSVARLIG STUDIELEDER

Nina Teistevoll

FOU-PROSJEKT

Hilde Sollid

KOMPETANSESTØTTE

Betty Steinsvik