Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptak av utenlandske studenter

I tillegg til utvekslingsstudenter tar UiT hvert semester også imot selvfinansierte internasjonale gradsstudenter.

Sammen med fakultetene behandler seksjon for internasjonale tjenester søknader til og UiTs engelskspråklige masterprogram.

Seksjonen er ansvarlig for vurdering av de formelle krav for opptak  for alle søkerkategorier, og gir individuell veiledning til søkerne.


Seksjon for internasjonalisering av studier koordinerer vurderingsarbeidet i forbindelse med søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning.
Ansvarlig for siden: Sigrid Ag
Sist oppdatert: 12.09.2017 12:53